Møder i 2016

Ref.  Af bestyrelsesmøde 2/11 2016

Tilstede: Bo Kiel Jespersen, Ebbe Brix, Lasse Frausig, Per Stub Olsen og Mark Jensen.

En indledende snak om ”sauna-havbadet-projektet.

Det blev en lidt længere dialog omkring forhandlinger med havnens bestyrelse. Vi drøftede ghvorledes en gennemførsel af projektet kan lade sig gøre eller om det overhovedet er en realistisk. Konklusion: vi har bydende behov for at vide følgende fra havnenes side:

 • Årlige udgifter på klubhuset?
 • Hvor mange kvadratmeter kan vi regne med at kunne benytte til saunabygningen?
 • Hvorledes lyder den kommende lejekontrakt?
 • Kan vi få et oplæg til en skriftlig aftale omkring saunaprojektet

Vi erkender at projektet ikke bliver gennemført ved at vente på havnens bestyrelse. Vi er nok nødt til at gennemføre projektet selv, selv om vor opfattelse afaftalen fra mødet den 29/8-2016 ikke var sådan.

Økonomi
Ud over manglende bilag fra afriggerfesten sidste uge, har vi en balance på omk. 238.000,-kr. Vi må forberede budgettet for 2017.

Sejlerskoleleder søges. Johs. Prahl har ikke tid efter han er blevet formand for havnen. Vi afventer svar fra Frank Nielsen. Frivillige søges. Påhængsmotorerne skal vinterkonserveres. Mark er tovholder.

Kapsejlads
Invitation fra Skærbæk sejlklub den 15/11 ang. øget samarbejde. Vi ønsker at SB næste sæson står for halvdelen af tirsdagssejladserne.

Pigesejlads
For ikke at trække for meget på dem der allerede arbejder meget for klubben ønsker bestyrelsen at der ville være en ny (kvindelig) udvalgsformand. Vi hører om Lotte Sommer er interesseret, men andre er selvfølgelig velkommen til at melde sig.

Masteudvalg
Per S. Olsen har udtrykt ønske om at blive formand for dette udvalg.

Klubhus
Havn Vi efterlyser regler for aflåsning af huset/sejlerstue om vinteren. (Per følger op). L23 klubben ønsker at låne huset den 28/2.  Juelsminde sejlklub ønsker at låne vore lokaler i Pinsen. Måske vi skulle lave en pinsetur til deres lokaler i stedet? (Per Stub er tovholder)

Stranden
Brev fra SKAT videresendt til roklubben.

Hjemmesiden Input søges.

Bridge Intet nyt

Yoga    Intet nyt

Sponsorudvalg Intet nyt

Motorbådsudvalg/fiskeriudvalg

Fiskekonkurrence
28 dec. Kl. 9.00- Kom og fang din egen nytårstorsk!

Eventuelt
Bo efterlyste trækvogne til grej til/fra bådene. En snak om evt at købe nogle nye eller at få gjort de eksisterende cykelanhængere aktive fulgte. (Bo følger op)

Bestyrelsen takker festudvalget for en flot afriggerfest. Kan I lokkes til det igen?

Vi søger medlemmer der har lyst til at arrangere en temadag eller aften i løbet af vintersæsonen.

Har du sejlet Caribien rundt? Går du med tanker om at renovere en spidsgatter? Synes du der mangler fælles fodslag omk. noget fælles madlavning? Er du ekspert i el og vil dele det med os andre? Har du lyst til at fortælle om det du brænder for?

Lad os arrangere en temaaften så klubben ikke dør om vinteren. For vi er da en levende klub, ikke?

 

Ref af bestyrelsesmøde d. 4/10 2016

Tilstede: Ebbe, Per, Lasse, Alin og Mark

Gæst: Tom Brinkmann

I samarbejde med Tom blev bestyrelsen enig om at:

 • Vi gentager arrangementet med at vi kan få repareret sejl fælles hos Sejlmageren i Faaborg. Torsdag den 17.11. 2016 vil vi gennemgå sejlene og efterfølgende vil de blive bragt til Faaborg.
 • Skolebådenes hynder SKAL indendørs i vinter. Har Frank Nielsen Plads på sit loft?
 • Salg af Trailer.
  Bestyrelsen har ikke modtaget bud fra klubbens medlemmer, L23 klubbens medlemmer eller fra DBA. Vi godtager bud fra Tom Brinkmann og Erik Bay på 11.000,-kr. Klubben har skaffet et galvaniseret stativ der passer til klubbens både for 3.000,-kr.  Klubben og Tom aftaler desuden at klubben har mulighed for at benytte traileren hvis det passer  Tom og Erik.
 • Søndag den 23.11.2016 kl. 9.00 tager vi mastene af. Alle kan få hjælp såfremt de har forberedt:

At ledninger er taget af, splitter afmonteret fra vantskruer, fald klar til at blive taget af og endelig at bommen er afmonteret.

 • Lørdag den 29.11.2016 opfordrer vi alle til at komme og hjælpe med at gøre klubbens både vinterklare. Vi har nok at gøre så al hjælp modtages. Meld fra hvis du ikke kommer.

Herefter fulgte en intern drøftelse om hvordan vi får flere frivillige til at melde sig, så vi på den måde ikke slider for meget på dem der allerede gør en indsats. Jo flere vi løfter sammen, jo lettere er det jo.

Aktivitetskalenderen for det næste års tid blev fastlagt. Se andetsteds på  hjemmesiden og i skabet v. klubben.

Sauna/havnebadsprojektet.
Ebbe og Lasse kontakter havnens bestyrelse for et afklarende møde.

Økonomi
Indførsel af familiemedlemskab har medført en mindre indtægt end forventet. 33 familier har bidraget til i alt 22.000,- kr. Til gengæld har vi flere enkeltmedlemmer, så vi har næsten nået de tal som er budgettet siger. Bådene har kostet lidt mere end forventet, men alt i alt ligger vi i øjeblikket alligevel ca. 30.000,-kr bedre end budgetteret. Så mon ikke kassereren får et bifald?

Ref af bestyrelsesmøde d. 7/9 2016

Tilstede: Per Stub Olsen, Lasse Frausig, Bo Kiel Jespersen, Mark Jensen.

Økonomi
Albanifonden har udbetalt beløbet som lovet for klubbens båd, Kronprinsesse Louise. Der er p.t. kun et medlem i restance. Der er kun 6 medlemmer der har betalt for brug af klubbens både. Det må være en fejl, vi må minde folk derom.

Klubbens afdelinger:

Kapsejlads
To af klubbens både deltog i Brandsø rundt. Ellers ikke noget nyt.

Sejlerskole
To af sejlerskolens elever deltog i stævnet Sejlerskole cup. Det forlyder som en stor oplevelse.

Pigesejlads
Vi bør følge op på hvorfor vi ikke flere deltagere. Reklame? Undersøgelse? Markedsføring?

Pensionist sejlads
intet nyt.

Masteudvalg
Masten er blevet lakeret. Per Stub takkes mange gange.

Klubhus (havn)
Vi har haft møde med medlemmer fra Havnenes bestyrelse ang. vision for havnen i fremtiden. Herunder lå det i drøftelserne, at de kunne være interesserede i at støtte sauna/havnebad projektet mod at vi overtager klubbygningen. Det var et særdeles positivt møde.
Rengøringen af klubhuset er problematisk. Hvilke retningslinjer har klubben for dette? Skulle vi have fundet en ansvarlig for dette?
Brænde: Er der mulighed for at havnen stadig har lyst til at indkøbe dette?
Køkkenudvalg: Vi henstille at udvalget får snakket med alle interesserede.

Klubhus (Stranden)
Intet nyt

Kurser
Vi opfordrer medlemmerne til at deltage i Dansk Sejlunions kurser på klubbens regning. Man bedes dog kontakte Mark Jensen (mark@stribbaadeklub.dk ) inden man sender en ansøgning afsted.

Hjemmesiden
Alt ok. Man kan nu reservere bådene på dag til dag basis, fremfor tidligere hvor der var en syv dages respit.

Bridge
Alt ok

Yoga
12 medlemmer. Det ser ud til at blive en fin sæson

Sponsorudvalg
Pizzamanden får en måned til at finde ud af hans sponsorat.

Klubbåde
Der er behov for at årets erfaringer rundes af bådsformændene og de faste brugere. Mark og Bo er ansvarlige for en sådan aften.
Reglerne bliver ikke overholdt, der efterfyldes stort set aldrig benzin, hvilket er en del af forklaringen på de motorproblemer vi har haft, De bliver ikke rengjorte og der glemmes affald i bådene. Der er behov for at stramme op!
Der er behov for at få motorerne lettere i og op af vandet. De er simpelthen for tunge.
Traileren sættes til salg på L23 klubbens hjemmeside.
Det foreslås at der kommer til at være en fast kontaktperson for udlån af grej og vedligehold. Kan nogen være interessede?

Motorbåds- og fiskeriudvalg
Arbejder på et fiskearrangement

Bestyrelsesmøde 17/8 2016

Økonomi
Vor sponsor Victoria Pizza eksisterer endnu, selvom han vistnok gik konkurs i juni. Vi har stadig et tilgodehavende på 2500,-kr og ca 50 pizzaer.
Restance: der er d.d. endnu 5 medlemmer der ikke har betalt. Vi bliver, på trods af skrivelser, nødt til at bede havnen tage de skridt de kan. Det vedtages at melde de 5 ud af klubben, skulle de ønske at blive medlem på et senere tidspunkt må det manglende beløb betales først.

Skolesejlads
Opstart efter sommerferien, alt ok. Husk at SejlerskoleCup i Kerteminde nærmer sig.

Kapsejlads
Skærbæk sejlklub har sendt os en invitation til 24 timers race.
Vi aflyser Lillebælt sejlerskolecup p. g. a. manglende tilmeldinger, men afholder en intern kapsejlads i stedet. Bare mød op.
Vi vil benytte beddingen til at få døbt Zeppo det nye navn.

Pigesejlads
Alt vel

Pensionistsejlads
Per Stub foreslår at vi nedlægger udvalget. Vi afventer reaktioner fra medlemmer.

Masteudvalg
Masten SKAL lakeres inden september- Per Stub er ansvarlig for kontakt af Axel Wiggers.

Klubhus
Køkkenudvalget har tilsendt bestyrelsen et forslag til fordeling af arbejdsopgaver. Bestyrelsen takker, godkender forslaget og ser frem til godt (sam)arbejde.
Vi skal have en oversigt over hvem der har nøgler til huset. Evt skal låsen skiftes ud. Vi udarbejder en liste over hvem det kan være hensigtsmæssigt at have nøgler i fremtiden.
Opsynsansvarlig for bygningens toilet savnes. Toiletterne er meget uhumske.
Overvejelser omk. Fremtidige ejer/lejer forhold må snart igangsættes. Senest jan 2017 skal forhandlinger med havnen ifølge nuværende kontrakt igangsættes.

Klubhus strand
intet nyt

Bridge
Det kører rigtigt godt. Sommerafslutnings festen var en stor succes.

Yoga
Nyhedsbrev på vej. Ledige pladser.

Sponsorudvalg
Victoria Pizza situationen skal ordnes (se punktet økonomi). Båden Zeppo mangler stadig en sponsor. Vor sponsorstrategi må pudses af og ses efter.

Klubbåde
Zeppo skal døbes af repræsentant for Albanifonden d. 27.8. Vi ser frem til båddåben.
Bådtraileren skal omregistreres. Frank Nielsen kontaktes af Lasse.

Motorbådsudvalg
Intet nyt

Bestyrelsesmøde  1. juni 2016

Tilstede: Per Stub, Bo, Lasse, Mark

Økonomi:
Bevillingsbekræftigelse skal sendes til Albani. Per Stub er ansvarlig. Indmeldelse + tilkøb af modul (eks pigebåd) er ikke altid logisk og vi må få ændret den økonomiske del.

Kapsejlads
Frank og Mark skal have sendt invitationer ud(dette er efterfølgende sket). SejlerskoleCup er tilmeldt sammen med Fredericia. Kontakt Peter Thomsen desangående. (30730313). Sponsorere skal findes.

Sejlerskole
Er i gang, alt vel.

Pigesejlads
Sæsonen er i gang, alt vel.

Pensionistsejlads
Intet nyt

Masteudvalg
Intet nyt

Klubhus Havn
Der er blevet ryddet op og smidt ud. Havnen ønsker at udsætte mødet til efter sommerferien. Vi har stadig et ønske om møde inden. Lasse kontakter Johannes desangående.
Aftalen om at medlemmer kan låne bestik og tallerkner fortsætter.
Ang Ole Sørensens henvendelse:
Vedrørende ønsket om at flytte bar og bygge ”køkkenafsnit” har Lasse haft en snak m Margrethe og lavet en aftale hvor Bridge spiller om formiddagen og mandag aften under nuværende former.
Bridge Sommerfest er helt ok med bestyrelsen, Vi opfordrer til at Margrethe henvender sig til Knud.

Sankt Hans
Vi har endnu en gang problemer med at finde en båltaler. Forslag og ansøgere modtages med tak!!!

Klubhus strand
Ikke noget nyt

Kurser
Infoaften om kapsejlads afholdt med fin succes. Kommende k urser fra DS skal meldes ud til medlemmerne allerede ved sommerens slutning.

Hjemmesiden
Nyhedsbrevene skal fremover standardiseres og udsendes 2. uge i hver måned. Udvalgsformænd bedes sende materiale til Per Stub. Nyhedsbrevene skal fremover være et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Bookingsystemet kører fint. (se også under punktet økonomi)

Bridge
Se evt under punktet klubhus. Ellers intet nyt

Yoga
Kører fint

Sponsorudvalg
Ikke noget nyt. Men vi skal huske at være obs på Lillebælt Sejlerskole Cup.

Vild m vand
Lasse er ansvarlig. Frivillige ønskes til indsatser og ideer.

Næste bestyrelsesmøde er 17 aug. Men det vil stadig være muligt at møde medlemmer fra bestyrelsen hver første onsdag i måneden i klubhuset kl. 19.00.

———————–

SB ref 3.5.2016

Tilstede:
Bo, Lasse, Per og Mark . Besøg inden første halve time af Ole Sørensen.

Ref.  sidste, godkendt.

Økonomi:
Der er omkring 15 personer der ikke har betalt kontingent fra sidste år.
Vi skal være OBS på at midlerne fra Albanifonden udbetales.

Kapsejlads:
Der er udtrykt stor interesse for at sejle kapsejlads. Frank Nielsen er ansvarlig, Mark er bestyrelsens kontaktperson.

Sejlerskole:
Connie Lund, Helge Borre og Bent Sommer er instruktører, Per Stub og Mark Jensen er reserver. Der er p.t. 8 elever, en enkelt eller to kunne være ønskeligt.

Pigesejlads:
Ok

Pensionistsejlads:
3 pensionister har meldt sig hos Per.  Glædeligt.

Klubhus:
Der er kommet forslag fra Ole Sørensen om at møblere om og installere et skabsafsnit i selve klublokalet, baren skal så flyttes ud i den nuværende sejlerstue. Der ønskes også et regulært køkken eller husudvalg. Vi er mange brugere af huset, det er påkrævet med mere orden. Bestyrelsen foreslår Tina Jensen, Lotte Sommer, Ole Sørensen og Bror ?.

Strandens klubhus:
Roklubben er gået igang med at udvidede roklubbens klubhus.

Klubbåde:
Alle tre både er sejlende! Flot indsats af mange. Bestyrelsen ønsker at hædre de mange frivillige med en aften, evt i august. Bo er tovholder.
Der er d.d. ikke nogen havneplads til skolebåden Zeppo. Den ligger på en lånt plads.
Vi kan godt bruge endnu en sponsor til drift af bådene, vi skal have fokus på øget sponsorering.
Navngivning af Zeppo sker til Sct Hans eller 21/8.

Masteudvalg:
Axel Wiggers er ansvarlig. Per Stub lakerer masten senest til august. En eller flere hjælpere ønskes.

Motor og fiskeriudvalg:
Intet nyt.

Hjemmesiden:
Der er problemer med booking af bådene, der er også nogle problemer med betaling via dankort. Der arbejdes på sagen.

Kurser:
Vhf eksamen har i år været særlig svær. Derfor foreslås det at ikke beståede elever kan komme til nyt kursus til næste år for halv pris.
Vi har haft 7 af klubben medlemmer på forskellige  dommer, kapsejlads og instruktørkurser over de sidst par måneder.

Havnens dag:
Vore aktiviteter aflyses da havnen Ikke planlægger at deltage.

Sct Hans:
Lasse holder kort tale. Ingen annoncer, men opslag på Strib, Lillebælts perle facebookgruppe og banner ved græsstykket ud for klubben som sidste år.

Vild m vand dagen:
Mira bookes ikke, men ellers en masse aktiviteter.

Lasse refererede fra havnens og klubbens bestyrelsers fælles  møde. Vi afventer havnens bestyrelses holdning til en større masterplan for hele området.

Bridge er meddelt at de kan benytte det store lokale og ikke inddrage sejlerstuen. Det giver problemer med sejlerskolen der så ikke har noget sted at være i dårligt vejr.

—————–

Bestyrelsesmøde  2. marts 2016
Til stede: Ebbe, Per, Bo Frank,  og Mark.
Som gæster deltog: Alin, Lasse.

Ref fra feb: godkendt.

Økonomi

Revisorene har godkendt regnskabet op til generalforsomling.

Der mangler et stykke arbejde med AlbaniFonden før vi får pengene udbetalt. Ebbe og Per bringer det i orden.

Ebbe har haft møde m. ForeningLet ang. endelig opsætning af økonomiprogram. (Per har haft tlf. vedr. hjemmesiden på samme.

Det er vigtigt at vi holder listen over kursusaktiviteter/udgifter ajour. Husk den skal indsendes til kommunen senest 1 nov. Mark er ansvarlig.

Kapsejlads

Lillebælt Sejlerskole Cup. Vi skal have sendt invitationer ud senest 1 april. Frank er ansvarlig.

Skolesejlads

Der kom 6 tilmeldte på åbenthus arrangementet. Herudover er der de elever Johannes har på sin liste .

Pigesejlads

Jørgen Rasch er ansvarlig.

Pensionistsejlads

Intet nyt

Masteudvalg

Ingen er ansvarlige i øjeblikket. Sådan ønskes på generalforsamlingen.

Klubhus

Mandagsgængerne er fortsat velkomne, forudsat at de selv køber brænde og gør rent efter sig (støvsuger m.v.) og hvis ellers havnens kommende bestyrelse er positiv.

Klubhus stranden

Roklubben starter deres ombygning omk. ¼. Der kommer ikke badstue.

Kursus

Der lægges op til et hjertestarterkursus. Mark er ansvarlig.

Hjemmeside

Alin overtager Pers ansvar. De deles i starten om arbejdet. Der sker en gradvis overtagelse. Kommunikations strategi udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

Bridge

Intet nyt

Yoga

Intet nyt

Sponsorudvalg

Per og Lasse deles om arbejdet fremover.

Vi satser på et sponsor fyraftensarrangement 17/8

Skolebåde

Vi lægger op til at sejlerskoleelever, instruktører, bådsmænd og pigesejlere arbejder sammen om at få bådene i stand til søsætning. 2/4. Der indkaldes til opstartsmøde torsdag 10 marts kl 19.30

Motorbåds – fiskeudvalg

Bestyrelsen byder udvalget velkommen. Der afsættes 5000,- kr til opstart og aktiviteter. Ansvarlig: Marijan.

 

Nyt indsatsområde:

Hjerteløberforeningen Alin er ansvarlig

Vi ønsker at opbygge et korps af borgere der ved hvordan hjertestarteren fungerer og kan indgå i et beredskab.

Generalforsamling 9.3.2016:

Bestyrelsen er klar til generalforsamlingen. Claus Quitsau foreslås som referent. (Som reserve referent)

Lasse vil gerne være formand, Per bliver hans assistent.

—————

Bestyrelsesmøde Strib Bådeklub 3/2 2016

Tilstede: Ebbe, Bo, Frank, Per og Mark.
Ref. fra sidste møde: godkendt.

Økonomi
Balancen så godt som færdig. Lille difference på 79,-kr. der arbejdes stadig på at finde årsag. Klubbens både er fastsat til en værdi af 1 kr. Økonomiprogrammet mangler kun mailopdateringerne for at være klart. Forslag til regnskab til generalforsamlingen fremlagt og accepteret.

Klubbens afdelinger

Kapsejlads
Sparekassen Middelfart vil gerne sponsere  “champagne – aftersailing” en form for præmie til  Lillebælt Sejlerskole Cup.

Fremover vil Fredericia Sejlklub kalde tirsdagsmatcherne for tirsdagssejlads. Dette for at lokke flere tursejlere til.

Klubbåde
Vi skal have købt en klubbåd mere. Frank er tovholder.
Sejlmager. Tom og Erik  er tovholdere

Klubhus havn
Vi fastholder, at vi holder os aftalen indgået ved lejemålet af klubhuset. Lejeindtægter for udleje af klubhus nedskrives i husleje betalt til havnen.
Toiletterne er ikke blevet rengjort ordentligt gennemlængere tid.
Ifølge aftale med havnen må vi opsætte en nydeligt udført opslagstavle til information ang. sponsorere, kørselsvejledninger og nyheder.

Bridge
Der ønskes fra bestyrelsens side et egentligt bridgeudvalg. Dette må gerne komme på plads inden generalforsamlingen.

Sponsor
Der skal findes en sponsor til Albanibåden.

Aktiviteter
Åbent hus 23 feb. pressemeddelelse godkendt. Vi afsætter 2500, til annoncen.
Firmaet Biltema vil komme med repræsentanter og fortælle om deres produkter. Per ansvarlig.

Meteologidagen 27 feb. Kurset er gratis for medlemmer, men vi betaler kursusholder med en jakke til værdi af 900,- kr.  arrangementet skal slås op på facebook og hjemmeside. Husk at invitere FS. Bo er tovholder.

Fiskekonkurrence. 9 april. Klubben har lejet Mira III med plads til 40 personer.  Sparekassen vil støtte med 2000,- kr. (20 personer, maks 25) Deltagergebyr 200,-kr.  Brugsen vil finde priser på sandwich og varm suppe.  Odense sportsfiskerforening  vil gerne være medarrangør/dommer. Bodil i sparekassen står for plakater. Per er ansvarlig.

Generalforsamling
Formandsposten skal besættes af en ny person. Jørgen Rasch har sagt ja til at være diregent. VI skal have fundet flere emner til bestyrelsesposter.

Vimpler
Klubben har indkøbt en vintervimpel. Dette for at symbolisere at klubben ikke lukker ned  for aktiviteter i vintermånederne. Der er et pænt lager af vimpler til de enkelte medlemmers både.

—————————–

Ref. af bestyrelsesmøde i Strib Bådeklub 13.01.2016.

Tilstede: Frank, Ebbe, Per, Mark og herudover besør af Johannes til punktet vedrørende sejlerskolen.

Godkendelse af ref. Fra dec. 2015. Godkendt.

Økonomi
Der forventes et underskud på 37.000,-kr. Der er 10 medlemmer der ikke har betalt, tilbagebetaling af år 2014 lokaletilskud fra Kommunen vi ikke var berettiget til, trailer nedskrives til 0 kr. Derfor dette underskud. Intet der ikke kan forklares. Hertil skal indtænkes at klubben har investeret i to både+påhængsmotorer og vedligehold af disse.
Winkas droppes som økonomistyringsprogram. ForeningLet prioriteres i stedet. Et skifte koster 1900,- kr. ForeningLet vil evt også kunne stå for administration af hjemmesiden for årligt 700,- kr.

Kapsejlads
Fredericia sejlklub arrangerer næste år tirsdagsmatcher med tre starter: Seriøse, TwoStar, og turbåde. Der kommer afslutningsarrangement for alle besætninger inden hver halvsæsonafslutning, men der er grill tændt hver tirsdag efter sejlads. FS ser meget gerne sejlere herfra deltager.
Første tirsdagssejlads er første tirsdag i maj.
SB afholder stævnet Lillebælt Sejlerskole Cup 27. aug. 2016.
Frank inviterer repræsentanter fra FS til deltagelse i åbent hus her d. 23.02.2016.
Skolesejlads
Prisen stiger til 700,- kr. Incl. . Ret til at låne skolebådene. Hertil kommer medlemskab af klubben. Klubben har en målsætning om at nå målet på 9 sejlerskoleelever i denne sæson. Skolesejlads mandag og torsdag som sidste år.
Bådene kommer i vandet 4 april.
Introaften om sejlerskolen 7 april. Første skolegang 2 maj.
Krav til Bådførebevis lægges på hjemmesiden. Per og Johannes ansvarlig for dette.
Johannes rykker tilsysmændene Tom og Helge for deres ønskeliste til skolebådene.
Vi vil gerne lave en folder ang. Skolen, pigesejlads osv der evt kunne ligge i banken, biblioteket osv. Ansvarlig ?
Vi skal huske at der på facebook findes en gruppe der hedder Strib, perlen ved Lillebælt. Arrangementer kan promoveres der.
Mark er ansvarlig for klubbådene i bestyrelsen. Ikke kun skolen.

Pigesejlads
Jørgen Rasch er ansvarlig. Connie Lautrup og Lotte Sommer forventes at blive skippere.

Pensionistsejlads
Ikke noget nyt

Masteudv.
Intet nyt

Klubhus
Havn – Vi afventer udspil fra havnen ang. overtagelse. Der skal indkøbes glas. Frank ansvarlig.

Strand- Mark kontakter Ole Haaning ang. fælles motion næste vinter.

Kurser
Claus Quitsau har været på regelkursus i Sønderborg. Connie Lautrup var forhindret. (Husk at vi skal søge tilskud til kurser senest 1/11-2016) . Mark kontakter DS ang at lægge lokaler til DS kursus næste år.

Hjemmeside
Vi overgår til ForeningLet.

Bridge
Der er 36 aktive spillere. Der er pladsproblemer.

Yoga
Yoga om onsdagen er fuldtegnet.

Sponsor
Sparekassen kontaktes for at tegne yderligere sponsorat.

Nye udvalg.
Som konsekvens af ide mødet i dec. opstod flere udvalg. Bestyrelsen foreslår at madudvalget står for arr. Den 16 apri (havnefrokost)l.

Festudvalg: dato modtages gerne.
Havhaver: der har været afholdt møde med rep fra Ebbeltoft Havhaver.

SejlerskoleCup aftalt til 29/8-16.

Udvalg til indkøb af ny L23: bestyrelsen foreslår Claus Quitsau, Erik Bay, Tom Brinkmann og Jørgen Rasch tager sig af dette.

Kommende arrangementer

16/1 Motorlære

27/2 Meteologi (udgift max 2000,-kr. Bo ansvarlig)

5/3 Navigation

9/3 Generalforsamling
Diregent: Jørgen Rasch (han har godkendt hvervet)
Per, Frank og Bo(?) på valg. Skipperlabkovs. Øl og vin kan købes. (Per ansvarlig)

2/4 Eksamen i navigation Kan dette evt. flyttes til andet lokale? J Rasch er kontaktet desangående.
2/4 Både i vandet
2/4 Standerhejsning Klubben er efterfølgende vært ved en øl.

9/4 Fiskekonkurrence. Adventura er booked. Klubhuset skal kunne benyttes til overnatning (Per ansvarlig)

14/4 Vinsmagning m. bespisning (Per, Ole og Marion er ansvarlig)

23/4 Sct Hans. Præsten skulle være kontaktet ang. talen. (Bo ansvarlig)

——————-

Møde mellem bestyrelserne for Strib Bådeklub og Strib Havn 9/1-2016
Referent Mark Jensen, Strib Bådeklub.
Deltagere:
Per, Mark fra Bådeklubben
Søren, Erik og Leif fra Havnen

Klubhus
El udgifter er stigende. Der er fortsat tanker om at klubben skal overtage klubhuset og leje grunden hvorpå det ligger.

Det blev vedtaget at Erik Holm fra havnen og Ebbe Brix fra sejlklubben en gang for alle skulle sætte sig ned og finde ud af hvordan beløbet for Havnens udlejning af klublokalet skal konteres i regnskaberne. Ebbe kontakter Erik.

Klubben skylder husleje for sæson 2015 til havnen. Girokort aldrig afsendt. Dette bedes bragt i orden snarrest. Ebbe undersøger hvad der er sket hvis fejlen er hos os, men sørger for betaling.

Fiskekonkurrence
9. april vil sejlklubben gerne afholde en fiskekonkurrence. Havnen giver lov til at bommen er oppe hele dagen mod et honorar på 400,-kr. Der er frie havnepladser for de deltagende både indtil søndag aften.

Klubbåde
Havnen er positivt indstillet på at sejlklubben får 4 bådpladser ved siden af hinanden til skolebådene. Havnen giver grønt lys for at klubben selv aftaler om bytte med ”nabobådpladser” hvis klubben ønsker flere, ved hinanden liggende pladser.

Lillebælt Sejlerskole Cup
Havnen er indstillet på at klubben kan tilbyde fremmede deltagende både gratis ophold i forbindelse med deltagelse i kapsejladsen.

Havhave
Klubben informerede om at der arbejdes for at få en ”havhave”. Ideen er på udviklingsstadiet men det tænkes som en selvstændig afdeling på lignende fod som bridgeafdelingen.

Informationstavle
Havnen ser velvilligt på at klubben opsætter en informationstavle ang. sponsorer og vejvisning til lokale butikker. Nærmere placering aftales på havnens næstkommende bestyrelsesmøde. Klubben garanterer at det bliver så pænt og neutralt som muligt.

Sauna, med mere
Havnen er positivt indstillet for at klubben ansøger om L A G midler til fortsat at arbejde for at få en sauna, handicaptoilet og overdækket fællesareal ved mastegården.

Per Stub kontakter havnens sekretær Bent Sommer for at minde om at pladslejere SKAL være medlem af klubben. For tiden og hele 2015 er der omk. 10 lejere der ikke er medlem . Dette skal gerne ordnes så det kan være en del af kontingentskrivelsen for 2016.

Herudover lød der fra sejlklubbens side en opfordring til at alle vender skiltene ved havnepladserne, således at man kan se om plads er ledig eller ej.
————————————

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *