Møder 2014

11 tanker om “Møder 2014”

 1. Bestyrelsesmøde den 8. januar 2014
  Deltagere: Margrethe, Frank, Bent og Claus

  * Generalforsamling, planlægning, kontingent, indkaldelse. Dirigent/Margrethe kontakter Jørgen
  *Udvalg – Evt, nedlæggelse af Sankt Hansudvalg
  * Status lejeforhold klubhus og Roklubbens klubhus
  * Aktiviteter i løbet af vinteren

 2. Bestyrelsesmøde den 6. februar 2014
  Deltagere: Margrethe, Frank, Bent og Claus

  1. Formand for bestyrelsen.
  Margrethe ønsker ikke at blive genvalgt som formand. Action: Alle!´

  2. Lettere renovering af klubhus
  Nye hynder – Action: Margrethe
  Nye lamper – Action: Frank

  3. Generalforsamling.
  Dirigent – Action Margrethe
  Fortæring – Action: Frank med hjælp fra øvrige
  Indkaldelse – Opslag i Klubhus – OK
  – Nyhedsbrev med regnskab – Action: Claus
  – www – ok

  4. Budget 2014
  Gennemgået – Indstilles til generalforsamlingen
  Action: Bent mailer regnskab og budget til Claus

  5. Roklub
  Brev/mail vedr. ombygning – OK

  6. Eventuelt

 3. Bestyrelsesmøde den 5. marts 2014
  Deltagere: Margrethe, Frank og Claus Fraværende: Bent

  1. Generalforsamling – Det praktiske
  Dirigent – ok
  Indkøb af mad, øl, vand og vin – Action: Frank og Bent
  Tilberedning af mad, borddækning mv. – Bestyrelsen mødes 16:30 i klubhuset

  2. Lejeaftaler
  Diskussion – No action

 4. DATO
  *7. maj 2014

  DELTAGERE
  *Per, Margrethe, Frank, Bent, Claus, Bo

  FRAVÆRENDE
  *
  REFERAT AF SIDSTE MØDE
  *
  ØKONOMI
  *
  NYE MEDLEMMER
  *Medlemskartotek ajourført med havnens
  *Der rykkes for kontingent (BS)

  KAP- OG SKOLESEJLADS
  *Kvindesejlads er startet med første sejlads den 14. maj (Jørgen Rasch)

  TURSEJLADS

  KLUBHUS – HAVNEN
  *Køkken renovering (BS/Bo)?

  HAVNEN
  *Trækvogne er meget dårlige.
  *Fliser ved masteskur (PO)
  *Plads til vinteropbevaring
  *En sten og biler
  *Forslag til havnens generalforsamling

  KLUBHUS – STRANDEN
  *Faktura BS

  KLUBBENS AKTIVER – MAST, UDSTYR MV.
  * Salg af joller – se nedenstående

  KURSUS OG UNDERVISNING
  *

  SOCIALE ARRANGEMENTER
  *18.6. kl 18:00 (MS)
  Madgalleriet – Grill – kr. 100 for mad- og musikoplevelse.
  Drikkevarer købes af klubben (Vin kr. 75 – øl kr 15)
  Tilmelding senest fredag forinden – opslag/mail
  Kl 17:00 Borddækning / Bestyrelsen mødes
  Indkøb øl/vand/vin (BS-Frank)

  *4. juni kl. 19:00 (PO)
  Bestyrelse m.fk. mødes kl 18:00 for udtagning af grej
  Salg optimistjoller/grej
  LOPPEMARKED/Auktion kl 19:00
  Auktionarius PO

  *30. og 31 august – Fællestur (MS)
  *19. og 20 sept – Herretur start fredag kl 16:00
  * 5. oktober – Søndagstur med frokost (MS)
  *14. oktober – Motion med Frank
  *14. december – Julekomsammen (MS)
  *14/15 november – VHF- weekend – Bo!!!???? Franks søn
  *9, november (start) – Duelighedsbevis Torsdag om vinteren i klubhus – AOF?– (Margrethe)
  *11. februar – Klubaften Middag og tovværksaften (Bo)
  *28. februar – Fiskekonkurrence med frokost lørdag (PO)
  *21-22 februar – 1. hjælp og hjertestarter – åbent arrangement – Karen? – MS

  Andre arrangementer
  *Strøm ombord
  *Kanalsejlads
  *Madlavning om bord – Fang, lav og spis din egen fisk
  *St. Hans 2015 Bo – Spejdere

  HJEMMESIDE

  BRIDGE

  EVENTUELT
  *3 bankkonti slås sammen til 1 konto /sponsorat/ Opkrævning af kontingent næste gang via Betalingsservice (BS)
  * Wifi-adgang til havnens trådlåse?

  NÆSTE BESTYRELSESMØDER
  *Bestyrelsesmøde i september – Klubbens målsætninger

 5. DATO
  *4. juni 2014

  DELTAGERE
  *Per, Bent, Frank, Margrethe, Bo og Claus

  FRAVÆRENDE
  *
  REFERAT AF SIDSTE MØDE
  *
  ØKONOMI
  *Bestyrelsesansvarsforsikring – check – BS

  NYE MEDLEMMER
  *2 nye medlemmer

  KAP- OG SKOLESEJLADS
  * Kvindesejlads er kommet i gang
  *Tshirts

  TURSEJLADS
  *Pinsetur 8 både og 17 personer deltager
  *30/31 august- Fællestur Løverodder/Peradisbugten – MS
  *5. oktober – Efterårstur/søndagstur – Madkurver – Broer på Fænø eller i Svinø? – MS

  KLUBHUS – HAVNEN
  *OBS lille lokale i klubhus er ved at udvikle sig til smugkro! – PSO
  *Skur er tømt – Skur tilhører fortsat klubben – PSO stemmer af med Søren
  *Køkkenrenovering – Multiservice – brugte stålborde mv.– BS
  *

  KLUBHUS – STRANDEN
  * Faktura skal sendes kr 3800 BS
  *BBR kommer på plads med SB som ejer

  KLUBBENS AKTIVER, MAST MV. – VEDLIGEHOLDELSE
  *Kolding/Trailer reduktion i salgspris 800kr og100kr – CQ
  *Optimistjoller solgt på nær 3 stk. -> Gul og gratis
  *Bro ved Fænø – Tilbyde Fredericia om hjælp til istandsættelse – PSO

  KURSUS OG UNDERVISNING
  *14/15 nov – VHF – Frank spørger søn på fredag
  *9. nov-> – Duelighed AOF har annonceret kursus – Vi taler videre med Jørgen Rasch – CQ
  *21/22.januar – 1. hjælp – Karen er hyret til – MS
  *Metrolog
  *Dyreliv i Lillebælt
  *Måske større tilslutning til gode foredrag ol. end VHF/Duelighed??

  SOCIALE ARRANGEMENTER
  *18.juni kl 18: Madgalleristerne – Grill skal flyttes og tændes op –BS/Frank – Drikkevarer og grillkul Frank/BS
  *10 sept Galeristerne med Jazz – MS
  *14 dec julefrokost – MS
  *Hamburg bådudstilling – BS
  *St Hans 2015 – Bo

  HJEMMESIDE

  BRIDGE

  SPONSORER – ANNONCØRER
  Trækvogn – PSO
  Bager 50% ved køb

  NÆSTE BESTYRELSESMØDE
  *Primo september – Vision/Strategi

  EVENTUELT
  *

 6. DATO
  28-8-2014
  *
  DELTAGERE
  Per, Margrethe, Frank, Bent, Claus
  *
  FRAVÆRENDE
  (BO)
  *
  REFERAT AF SIDSTE MØDE
  Godkendt
  *
  ØKONOMI
  2 af klubbens 3 bankkonti nedlægges (BS)
  Klubbens fremtidige konto er 0756 7561790307
  Kontingent 2015 skal opkræves via PBS (BS)
  *
  SPONSORER – ANNONCØRER
  Der skal sendes fakturaer til 2 sponsorer (CQ)
  *
  NYE MEDLEMMER
  Tilkomne medlemmer siden foråret skal oprettes på mailingliste (PSO)
  *
  KAP- OG SKOLESEJLADS
  Jørgen Rasch har tilbudt at lave teoretisk kursus til duelighedstegn og VHF
  (CQ aftaler datoer, opslag mv. med Jørgen)
  *
  TURSEJLADS
  Sensommertur den 30. bliver formentlig (pga vejret) ændret til frokost i klubhuset
  *
  KLUBHUS – HAVNEN
  Køkken renovering (FN og BS)
  PSO har aftalt med HAVNEN, at Klubbens andel af lejeindtægter indsættes på konto til indvendig vedligeholdelse. Pr. den 31.12 hver år udbetales beløbet til klubben.
  *
  KLUBHUS – STRANDEN
  PSO skal holde møde med West
  *
  MAST OG VEDLIGEHOLDELSE AF KLUBBENS AKTIVER
  *

  KURSUS OG UNDERVISNING
  Se ovenfor
  *
  SOCIALE ARRANGEMENTER
  Forslag:
  Invitation til Bridgesejltur til STRIB
  Q-kapsejlads i Strib
  *
  Herretur – (Erik Bay har ansvar – CQ laver opslag på www)
  Fænøtur (MS)
  Spinning i Motionscenteret (FN)
  *
  HJEMMESIDE
  Siden er pt. nede pga. hakkerangreb.
  *
  BRIDGE
  *
  EVENTUELT
  *
  NÆSTE BESTYRELSESMØDE
  3. september 2014 – Vision
  *

 7. DATO
  01-10-2014

  DELTAGERE
  *Per, Margrethe, Frank, Bent, Claus
  FRAVÆRENDE
  *Bo
  REFERAT AF SIDSTE MØDE
  *
  ØKONOMI
  xxx Girokort til pladslejere, samt rykkere (disse er sendt ud, de der ikke har betalt inden 20 okt. rykkes).
  xxx Sammenlægning af 3 bankkonti til 1. (BS)
  xxx God medlemstilgang – ca 190 medlemmer.
  xxx Der kan forventes pænt resultat for året.
  xxx Nyt regnskabsprogram pr 1.1.2015 skal anskaffes og kasseren skal fremover lave regnskab, registrering af bilag mv.. Ny kontoplan skal implementeres. – Besluttet. (BS/PSO)

  SPONSORER – ANNONCØRER
  *
  NYE MEDLEMMER
  *
  KAP- OG SKOLESEJLADS
  xxx Plan for Åbent kapsejlads arrangement kun for KVINDER år 2015. *Fripladser hvis vi arrangerer/afholder et kapsejladsstævne, Erik bekræfter senest 2. Okt. (PSO)

  TURSEJLADS
  xxx Bestyrelsen vil fremover ikke arrangerer pinse- og sensommerture. Intereserede medlemmer opfordres til at arrangere turene. Beslutning og opfordring kommunikeres på generalforsamlingen. (PSO)

  KLUBHUS – HAVNEN
  xxx Bådpladser til 2 skolebåde, Erik har sagt ok herfor, men mangler godkendelse af alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvornår ? oplyst senst 2. Oktober – Dette er en forudsætning for start af ansk. af både (PSO)
  xxx Underskrevert Lejekontrakt for klubhus efterlyses (PSO)
  xxx Nyt køkken. Aftalt med Erik, at det skal være klart til brug senst 1. Marts 2015
  xxx Sauna osv.. Havnen arbejder på bad og toilet i Smedien, Har talt med Erik om en ”samlet” løsning hvor vi vil være med til at bygge sauna osv.. )kun hvis hovedparten kan sponceres / betales med tilskud ??? (PSO)
  xxx *Fliser og overdækning i maste gården, der er ikke umiddelbart stemning herfor i havnens bestyrelse.
  xxx*Nøgleliste er hos BS

  KLUBHUS – STRANDEN
  xxx BBR EJERMDDELLELSE Bent har set efter i E-Post ??
  xxx Lejevarsel afleveret personligt til Vest 23.9 for underskrift – 6 uger til indsigelse. Hvis afvisning = boligretten (PSO)

  MAST OG VEDLIGEHOLDELSE AF KLUBBENS AKTIVER
  *
  KURSUS OG UNDERVISNING
  xxx Kursus – foredrags aktiviteter: (Flere kunne være faste årsaktiviteter)
  Strøm om bord
  Kanalcertifikat
  Bridgeundervisning
  Hav- fiskeretter – og tilberedning heraf ombord

  xxx PSO vil søge midler hos folkeoplysningen til kursuser mv. (PSO)

  SOCIALE ARRANGEMENTER
  Reservation klubhus til ovre arrangementer
  Havnefest- musik underholdning (havnerevyen 2015)
  Julearrangement (MS)
  Bridge (eventuelt med en årlig week end turnering med gæster)

  HJEMMESIDE
  *
  BRIDGE
  *
  EVENTUELT
  *
  NÆSTE BESTYRELSESMØDE
  *kalender for næste år

 8. Strib Bådeklub
  Referat bestyrelsesmøde den 4. november 2014. Nr. 9 / 2014

  Fraværende
  Bo, Margrethe og Claus

  Godkendelse sidste referat
  Blev godkendt uden kommentarer

  Økonomi
  Bent fremlagde – gennemgik kontoudtog fra banken, saldo d.d. er ca. kr. 207.000,00. Ingen kreditorer d.d.

  Der mangler fortsat kontingent indbetalinger fra 10 -15 medlemmer. Per skal rykke disse for betaling / afklaring.

  Winkas, nyt bogføringssystem, det blev vedtaget at anvende dette fra 2015. (Max kr. 5.500,00/år) Forslag til ny kontoplan vedtaget

  Alle sponsorer har betalt, Claus skal sende kopi af faktura til Bent af disse.

  Mangler fortsat info (sygesikring- kørekort) fra Margrethe og Frank. For oprettelse af netbank aftale til disse

  Tovholdere på klubarrangementer skal fremover selv (alene) udarbejde ”regnskab” herfor, som samlet afleveres til klubbens kasserer for én bogføring.

  Kap- og skolesejlads
  Åbent kapsejlads arrangement kun for KVINDER eller SEJLERSKOLE ELEVER år 2015 skal undersøges nærmere

  Tursejlads
  Efterlysning af ildsjæle til det fremtidige arbejde hermed. På generalforsamlingen skal det meddeles at bestyrelsen ikke fremover vil arrangere sådanne, dog undtaget ”efterårssejladsen” Det blev samtidig vedtaget at hvis sådanne findes, skal disse have et fast (udbetalt) årligt beløb hertil.

  Klubhus – havnen
  Bådpladser til 2 skole både, det blev vedtaget at såfremt Havnen ikke kan give os ”fripladser” hertil skal vi på et næste bestyrelsesmøde tage stilling til vort tilskud til køkkenrenoveringen

  Lejekontrakt klubhuset, Erik har endnu ikke leveret denne retur.

  Fripladser hvis vi arrangerer – afholder et kapsejladsstævne. Mangler fortsat havnens stillingtagen hertil.

  Nyt køkken, det blev vedtaget at senest 1. december skal der tages stilling hertil. Ud fra budget udarbejdet af Havn / Bådklubben i fællesskab.

  Sauna, handicap toilet m.m. i Smedien. Erik har fået udleveret tegning / forslag hertil, udarbejdet af Jens Nielsen. Vi afventer nu kun Havnens godkendelse etc.. Byggeriet skal være udgiftsneutralt for bådeklubben, forventes alene at kunne opføres med ”fondsmidler” (Klubbens andel udgør ca. kr. 300.000)

  Både i vandet 2015, disse er den 8. og 20. april, det skal undersøges om merprisen, hvis den ene dag er lørdag 8forslået dato 11. april 2015).

  Klubhus – stranden
  Ro- Kajakklubbens husleje stiger med kr. 500,00 næste år og de følgende med 1% stigning per år (Altså år 2016 identisk med kr. 4343,00) Mail fra Ro-Kajakklubbens bekræftelse heraf er nu vedhæftet lejekontrakten

  Byggeansøgning – udvidelse af Ro- Kajakklubbens. Det blev vedtaget at Kommunens sagsbehandler per mail skal meddeles at Bådeklubben ikke vil gøre indsigelser mod udvidelsen, denne gang, samtidig skal mailen være vedhæftet Ro-Kajakklubbens lejekontrakt, med hensvining til afsnit 2, sidste afsnit. Kopi skal samtidig sendes til Svend Aage West.

  BBR EJERMDDELLELSE mangler Bents bekræftelse på at denne er i hans E-Boks

  Sociale arrangementer
  Sidste arrangement er Jule Tam Tam, Margrethe står for hele arrangementet.

  Hjemmeside
  Alt ok
  Fremover, når Winkas er oppe at køre, skal denne overflyttes hertil. Kostprisen hvis vi vil have ekstern hjælp ca. Kr. 1.500,00. Dette forudsætter godkendelse af Claus

  Sponsorer:
  Superbrugsen, straks efter vores årskalender er udarbejdet skal der afholdes møde med Flemming vedr. Fælles arrangementer, vinsmagning etc….

  Spar Nord Fond og Bank, skal ansøges om tilskud til køb af joller, samt udendørskasse til hjertestarteren. Dags events søges direkte hos Kjeld Johansen

  Afventer tilbagemeldning fra alle midt november:
  Middelfart Sparekassen
  Aktivafnatur
  Albani fonden

 9. DATO 19.11.2015
  *
  DELTAGERE
  Per, Frank, Bent, Claus og Jørgen Rasch(Gæst)

  FRAVÆRENDE
  Bo

  REFERAT AF SIDSTE MØDE
  Godkendt

  ØKONOMI
  *
  SPONSORER – ANNONCØRER
  *Positivt feedback fra Aktiv fonden og Middelfart Sparekasse.
  *Oplæg til aftale med Sparekassen godkendt (dog ikke flagstang).
  *Logoer fra sponsorer skal altid vises på nyhedsbrevet, OH’s mv.
  *CQ sender logoer til JR

  NYE MEDLEMMER
  *
  KAP- OG SKOLESEJLADS
  * Sejlerskole Jørgen/Per
  Mål DS-certificering
  Mål for SB sejlerskole skal definers
  Pigesejlads

  *Søgning efter L23-både igangsættes (JR/CQ)
  * Principelt fuldmagt til JR til køb (max kr. 50,000 pr. båd)

  TURSEJLADS
  *
  KLUBHUS / HAVNEN
  * 4. 12 bestyrelsesmøde havnen – Er inviteret til at deltage
  KLUBHUS – STRANDEN
  *
  MAST OG VEDLIGEHOLDELSE AF KLUBBENS AKTIVER
  *
  KURSUS OG UNDERVISNING
  * Navigation
  Modul 1b den 22.11.14
  Navigationsmodul nr 2 – 31.1
  Eksamen ultimo februar

  *VHF 2015
  11.04 Undervisning v.Lars Thuesen
  15.04 Prøve

  SOCIALE ARRANGEMENTER
  14.12.2014 juletamtam
  indkøb PSO
  Jørgen spørger om nogen på navigationskurset vil tage ansvar.

  * 11.2 tovværk – Per
  * 21/22 hjertestarter – frank

  HJEMMESIDE
  *
  BRIDGE
  *
  EVENTUELT
  Margrethe har meddelt, hun ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  Bo (suppleant) er indtrådt.

  NÆSTE BESTYRELSESMØDE
  *

 10. DATO
  7-1-2015
  *
  DELTAGERE
  Per, Frank, Bent, Claus (og Erik fra Havnens bestyrelse på del af mødet)
  *
  FRAVÆRENDE
  Bo
  *
  REFERAT AF SIDSTE MØDE
  *
  ØKONOMI
  PSO fremlagde grovbudget, der blev vedtaget
  *
  SPONSORER – ANNONCØRER
  PSO sender manv mv. til CQ – CQ sender opkrævning til bank
  *
  NYE MEDLEMMER
  *
  KAP- OG SKOLESEJLADS
  Kapsejlads for kvinder i august i samarbejde med Fredericia Sejlklub
  *
  TURSEJLADS
  *
  KLUBHUS – HAVNEN
  Renovering af køkken sat i bero. Resourcer skal anvendes til drift af sejlerskole og både.
  Etablering af omklædningsfaciliteter, bad og sauna i færgehuset sat i bero.
  *
  KLUBHUS – STRANDEN
  Flagstang til stander skal renover.
  Besluttet at nedtage flagstang
  I stedet anskaffes en vintervimpel til mast på havnen.
  BS skal checke om BBR-meddelelse er modtaget
  *
  MAST OG VEDLIGEHOLDELSE AF KLUBBENS AKTIVER
  *
  KURSUS OG UNDERVISNING
  Mark på kursus i konfliktløsning
  Johannes på sejlinstruktørkursus
  Yderligere deltager på sejlinstruktørkursus.
  *
  SOCIALE ARRANGEMENTER
  Fiskekonkurrence i februar aflyst
  *
  HJEMMESIDE
  *
  BRIDGE
  *
  EVENTUELT
  *
  NÆSTE BESTYRELSESMØDE
  4-2-15 (?)

 11. DATO
  4-3-2015

  DELTAGERE
  Per, Bent, Bo, Claus + Mark som gæst

  FRAVÆRENDE
  Frank

  REFERAT AF SIDSTE MØDE
  Godkendt

  ØKONOMI
  *Bestyrelsen godkendte regnskab 2014

  SPONSORER – ANNONCØRER
  *

  NYE MEDLEMMER
  *
  KLUBBÅDE
  *Der skal etableres organisation til sikring af vedligeholdelse af klubbens både.
  *MS-Logo til sejl – CQ skal sende logo til BS
  *Forsikring – Forsikring af både hos Codan. PSO
  *Information om at CQ tidligere har givet tilsagn om at hente båd i Horsens. CQ accepterede.
  *Anskaffelse af diverse sikkerhedsudstyr mv. til både. BO/Mark
  *Skur bag smedje skal anvendes til depotrum.

  SEJLSKOLE
  *Bestyrelsen godkendte Johannes’ oplæg til organisering og politik for sejlskole.

  TURSEJLADS
  *

  KLUBHUS – HAVNEN
  *

  KLUBHUS – STRANDEN
  *Flagstang ved roklubben. Skal nedtages og bortskaffes. PSO/CQ

  MAST OG VEDLIGEHOLDELSE AF KLUBBENS AKTIVER
  *Høgh skal kontaktes for at høre om han har klubbens startpistol. BS
  *Vintervimpel. Skal anskaffes før standernedhaling.

  KURSUS OG UNDERVISNING
  *

  SOCIALE ARRANGEMENTER
  *18. marts – Møde med Mads Flygger fra DS.
  *28. marts – Standerhejsning. Øl, vin og chips. PSO
  *18. april – Navngivning af klubbens både.
  *St. Hans – Afklaring med havnens bestyrelse om krav til forsikring af bål.

  HJEMMESIDE
  *

  BRIDGE
  *

  EVENTUELT
  *Bro på Fænø. Chek hos FS om vi må anvende broen i 2015. PSO

  NÆSTE BESTYRELSESMØDE
  *Efter generalforsamlingen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Strib Havn, Strandvejen 271, 5500 Middelfart

No announcement available or all announcement expired.