Møder 2008-12

Referat af møde d. 5. dec. 2012

Fremmødte: Frank, Margrethe, Bent, Claus og Anni

 1. Margrethe kontakter Søren fra havnen, orientere ham om, at vi ikke arbejder hen mod en sammenlægning pt. Det på grundlag af, at der ikke er 100% enighed mellem klub og havn.
 2. Vi snakker lidt om, forbrug af el i klubhuset.
 3. Gløgg og æbleskiver på søndag – Margrethe tager bægere og terninger med.
 4. Ingen nytårskur
 5. Inviterer Jørgen Rasch til næste best. møde vedr. pigebåd. Anni inviterer ham til kl. 20.15. den 9. jan.
 6. Generalforsamling d. 20. marts 2013

– punkt til generalforsamling – udmeldelse af Dansk Sejlunion. – vi snakker lidt om, hvordan det så skal formuleres. Billigere kontingent til kapsejladsmedlemmer, så betaler de til ny klub. Vi ser på formuleringen, i det nye år.

 1. Vi snakker lige hjemmeside. Der er stadig opstartsvanskeligheder. Vi arbejder på sagen og snakker om ikke at ”slå for stort brød op”. Der skal kunne læses referater og ses nyheder og arrangementer. Anni og Frank aftaler lige at mødes.

Ref. Anni Nedergaard

Dagsorden / bestyrrelsesmøde 3.10. 2012

1. Ref. af møde med havn:

Vi snakker lidt frem og tilbage om mødet. Der var god stemning til mødet med havnen. Vi drøfter momsregler og div. andre drøftelser. Der opleves nye toner i samarbejdet med havnen.

Vi snakker om at melde os ud af Dansk Sejlunion. Og drøfter om det skal være nu eller efter en generalforsamling. Skal vi have ekstraordinær?

Bent undersøger opsigelsesfrist. Og så tager vi den derfra.

Vedr. ref. fra havnen. Margrethe retter navne og div. småfejl til.

Vi undrer os over, en 60 års fødselsdag/reception, her i klubhuset. En fra mand fra Odense. Læst i avisen.

2 Arbejdsfordeling

Frank overtager hjemmesiden.

Margrethe og Per tager sig af opslag og udsendelser.

3. Henrik om sikkerhed 4.10

Der sælges øl og vand. Bent tjekker lige, hvad der er på lager. Margrethe og Bent kommer. Margrethe bliver lidt forsinket. Frank og Bent vil være her kl. 18.45.

4. 1. hjælp ved Karen 25.10 og 1.11

Det falder måske lidt sammen med det omkring brand og hjertestarter. Karen koster kr. 2400.- Så vi foreslår en egenbetaling på kr. 200.- evt. tilmeldingsfrist 15.10, så må vi se hvor mange der kommer.

5. Brandforebyggelse og -slukning 3.11

Det foregår i samarbejde i samarbejde med Roklubben. Havnen har budt sig på banen mht. til hjertestarter. Vi tilbyder, at betale turen til underviser herover. Havnen betaler vin. Og Ro klubben må så betale, transporten retur. Vi snakker om maks. 30 deltagere. Pris kr. 20.-

6. Standerstrygning

Lørdag d. 27. okt. Hvad skal der ske? Festlig kage og øl/vand.

7. Juletamtam

Margrethe hører Knud.

8. Næste møde

7. november

9. Evt.

Turen til Fredericia, Havfruen, var en succes. Vi var 28 personer og det var hyggeligt.

Vi snakker stadig lidt frem og tilbage omkring vores husleje.

Sende Ro og kajakklubben et brev om vores uafklarede forhandlinger med havnen. Men varsler dog en huslejestigning. Claus laver udkast. Bent udregner en pris.

 

Bestyrelsesmøde mandag den 3.sept. kl. 20 NB

Deltagere: Margrethe, Bent, Claus, Frank og Anni

1. Møde med roklub:

– Vi skal snakke fremtidig samarbejde.

– Evt. tilbygning.

– Vi vil have husleje og ikke stå dårligere i evt. ny kontrakt.

Evt. lejeforhøjelse til næste år. Den vil evt. komme til at afspejle vores aftale med havnen. Vi diskuterer det lidt. Vi ved ikke lige hvordan vores verden ser ud mht. klubhusfaciliteter.

Vi skal snakke efterårs arr. Som vi kan lave i fællesskab. Evt. natsejlads.

4. okt. Sikkerhed til søs. V. Henrik Traugott –Olsen

25. oktober og 1. november førstehjælp v. Karen

27. oktober standerstrygning.

2. Efterårstur

Der er lavet opslag.

3. Naturens dag

– det opslag vi har modtaget, er lidt mere end der først var aftalt.

-der serveres saftevand.

Frank og Klaus møder op her på søndag kl. 13. Så kommer vi andre hjem på et tidspunkt.

Bent indkøber øl.

Frank, Klaus og Bent vil gerne vise båd frem.

4. Fællessejlads

30. september. Turen går til ”Havfruen” Fredericia. Jonny og Jonna.

5. Møde med havn.

Husleje

Vilkår

Udlån til andre mht. andre foreninger osv. Brugsret.

Øl automat. Frank undersøger ved Albani. Pris, vilkår osv.

Samlægning??

Fastholdelse af de kr. 25.000.-

 

6. Evt.

Bent sender regning til havn, på det vi skal have tilbage i forhold til ny huslejeaftale.

Knud har ikke betalt for følgebåd. Bent sender regning.

Kan optimistjollerne sælges. Det ved vi ikke helt. Skal der være juniorafdeling fremover. Tja, det ved vi jo ikke.

Margrethe snakker med Søren – Havn, omkring mødedato.

Dato for vores næste møde 3. oktober.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. 06. 2012

1. Efterårsprogram

9. sep – naturens dag – forslag om kapsejlads – arr. fra kl. 13. Margrethe vil gerne sælge øl/vand.

Margrethe undersøger om vi kan få Breining.

3o sep. – tur – Den lille havfrue

25. okt. og 1. nov. Førstehjælp – 4. okt. Sikkerhed til søs – nødsituation på vandet. Brandslukning??

2. Anmodning fra roklubben om udvidelse af deres klubhus. De ville gerne et møde 3. sep. Det udskydes. Der er forståelse omkring det med husleje. Der skal søges udvidelse via os og måske skal havnen indrages. Der skal klargøres omkring kontrakt/ aftaler.

Klubhus, vi lukker den her. Ingen tilbageblik. Vi ser fremad. Vi snakker øl- automat. Gerne udlejning. Ro – klubben arrangementsudvalg.

3. evt Per er ved at scanne alt ind. Jeg forsøger, at få fat i Per mht. hjemmeside.

Margrethe

Bestyrelsesmøde 4. juni 2012 Fremmødte: Bent, Claus, Frank, Margrethe og Anni

1. Følgebåd:

Vi prøver, at sætte opslag op. Hvis ingen henvender sig, så tilbyder vi Knud at købe den for kr. 14. 000.

2. Havn – Vi hører først noget efter den 11.

3.Sankt Hans – Anni tror ikke rigtig på at nogen fra Havnen vil stå for arr. Anni sender videre til roklubben. Derefter håndboldklubben.

4. Vedr. roklubben: Margrethe har snakket med roklubben om sikkerhedskurser til efteråret. 5. Vedr. hjemmeside. Billede? Anni kontakter Per Stub.

Best. Møde d. 14. maj 2012

Vi snakker forskellige forslag.

Vi bliver enige om, at Klaus laver forslag til skrivelse til havnen.

Anni prøver at lave annonce til opslag til salg af gummibåd.

Margrethe skal til møde med West fra ro klubben. Her vil hun efterspørge et andet møde, hvor husleje og vilkår genforhandles.

Frank foreslår en tur til Fredericia evt. en bøje lidt længere ud. Evt. spise ved Johnny. En søndag. Anni spørger Havn og Roklub om de vil være behjælpelig med Sct. Hans

 

Ref. for bestyrelsesmøde 30.04.12

Fremmødte: Claus, Frank, Bent, Margrethe og Anni

1. forberedelse til møde med havn – snakke fordeling af udgifter. – forsikring – renovation

– faktisk alle udgifterne. – handikap toilet? Opsigelse pr. 1. juni

Invitation til samarbejde

Vedr. Ro – Kajakklub – kontrakt udløbet, kan opsiges med 6. mdr. varsel. – vi har brugsret på fællesrummet. Det deles halvt om halvt. – skuret til ”højre” er vores. (set fra vandsiden) – den parkerer, vi indtil videre.

2. Pinse tur. – der bliver snakket Snaptun. – hver båd tager med til grillaften. Klubben er vært ved øl/vand/vin til maden – tilmelding senest 23. maj. – skippermøde torsdag d. 24. – der indkøbes sterinlys t. hygge.

3. Sct. Hans – en lille hånd til heks – en hånd til bål – en hånd til praktisk Venter til efter møde med havn.

4. optimister – Vi er blevet kontaktet af ny jolleforening. Personkredsen er stort set den samme, som varetog optimisterne sidste år. Det er vi ikke interesseret I. Hvis de vil noget, kan de muligvis købe materiel. Alle medlemmerne skal være medlem af klubben.

Fredericia vil muligvis lave en kravlegård her i Strib, til næste år. De kan desværre ikke varetage opgaven i år. Fredericia kører i øjeblikket selv til Kolding.

Margrethe skriver tilbage til dem at vi ligger i forhandlinger til anden side.

5. Følgebåd. – opbevaring ro og kajakklubhuset.

Sættes til salg. Min. 18.000.-

Bent finder lige papirer 6. hjemmeside. Anni kontakter Per. Udvalg og så er det go.

7. Stander. Vi flytter den, når standeren er kommet op. Der skal være noget anerkendelse til dem, der har gjort et stort arbejde. Vi venter til vi hører en dato. Øl og håndmadder.

8. Dansk Sejlunion. Vi synes, det er moralsk, det rigtige, at være medlemmer og det står i vore vedtægter. Vi ser, om nogen indgiver forslag til generalforsamling.

9. Førstehjælps kursus. Evt. afholde i efteråret, der har folk nok mindre travlt.

9. Næste møde – 4. juni kl. 19.00

 

Bestyrelsesmøde d. 10. april 2012. Fremmødte: Frank, Margrethe, Bent, Klaus og Anni

 1. Konstituering Margrethe – formand Klaus – næstformand Bent – kasserer Anni – sekretær Frank – medlem
 2. standerhejsning – stander bliver nok klar. Ellers hejser vi standeren, i flagstang. Bent køber øl, Karin og Margrethe smører sandwich.Om søndagen prøver med salg af øl/vand og sandwich kl.13.15 til 14. Pris 15.00Klaus og Anni vil være her
 3. Pinsetur – Nogle tager til Marstal.Juelsminde kommer her. Vi snakker Juelsminde eller Bregninge. Vi snakker om, at

lave mad sammen. Margrethe undersøger.

Snaptun og Årøsund bliver også nævnt.

Evt. Frank og Bent tager med. Anni ved ikke. 4. Møde med havnen (klubhus og skt. Hans) a. Klubhus

Forslag at, klubhuset opsiges i et pænt brev. Klaus Q kommer med forslag. Vi drøfter opsigelse af Roklubben.

Opsigelse iflg. aftale. Lave forslag til lejekontrakt. Skal opsiges inden 1.10. træder i kraft 31.12.

Forslag opsiges nu og gerne svar inden sommer. Bent rykker Egon for specifikation af el. Fusion med klub og havn.

b. Sct. Hans smides mail ud til medlemmer, hvor vi søger folk. Anni kommer med oplæg. Ellers spørges havnen og roklub.

5. Vand – og landarrangementer Arr. Af ostemadder kaffe og øl. Nu hvor de går og gør både klar. Se punkt. 2.

6. Gummibåd Torben spørges, om den kan bruges til leg.

7. Regnskab/opfølgning på generalforsamling. Sejlunion? Hvad får vi? Forsikring på dem der arbejder for klubben. Blade. Tilladelse til at stille op til kapsejlads. Hvor mange både her fra klubben er aktuelt. 6 – 8 stk. Husleje opkræves fra Roklubben. Vi snakker salg af optimistjoller.

8. kommende møder Første torsdag i måneden. Men næste gang torsdag d. 10. maj.

10. evt. Anni spørger havnen, om der bliver noget kursus i hjertestarter? Førstehjælp bliver til næste forår. Lørdags jass. Evt. med tre stk. mad og en øl, i billetten. Evt. sidst august.

 

Bestyrelsesmøde d. 27. marts 2012 Tilstede: Margrethe, Klaus, Bent og undertegnede

Vi snakkede generalforsamling:

1. min. Stilhed for Ib

 1. Leje fra roklubben. Ingen for 2011 , optimisterne har benyttet det. Evt. opkrævningtil næste år.
 2. Klubhuset og lejekontrakt diskuteres under eventuelt. For lige at føle stemningenblandt de fremmødte. Ingen afstemning.
 3. Margrethe husker lejekontrakt.
 4. Frank foreslået som best. Medlem.
 5. Anni printer vedtægter og dagsorden og ”mail tilmeldinger”
 6. Rækkeflg. på valg til udvalg.Kapsejladsudvalg Standerudvalg Sct. Hans udvalg Fest udvalg Klubhus Ungdomsudvalg FølgebådsudvalgUdvalgsmedlemmer er for et år
 7. Intro af mapper.
 8. Drikkelse på bordene fra start.
 9. Der skal bestilles to klubflag. Et på standeren, på havnen og et mindre vedroklubben.

Ref. af Anni Nedergaard

Bestyrelsesmøde d. 27. marts 2012 Tilstede: Margrethe, Klaus, Bent og undertegnede

Vi snakkede generalforsamling:

1. min. Stilhed for Ib

 1. Leje fra roklubben. Ingen for 2011 , optimisterne har benyttet det. Evt. opkrævningtil næste år.
 2. Klubhuset og lejekontrakt diskuteres under eventuelt. For lige at føle stemningenblandt de fremmødte. Ingen afstemning.
 3. Margrethe husker lejekontrakt.
 4. Frank foreslået som best. Medlem.
 5. Anni printer vedtægter og dagsorden og ”mail tilmeldinger”
 6. Rækkeflg. på valg til udvalg.Kapsejladsudvalg Standerudvalg Sct. Hans udvalg Fest udvalg Klubhus Ungdomsudvalg FølgebådsudvalgUdvalgsmedlemmer er for et år
 7. Intro af mapper.
 8. Drikkelse på bordene fra start.
 9. Der skal bestilles to klubflag. Et på standeren, på havnen og et mindre vedroklubben.

Ref. af Anni Nedergaard

Bestyrelsesmøde 6. marts 2012 Tilstede: Margrethe, Bent og Anni

 1. Tilskud til klubben skal søges forud, inden 1. november. Det endelige tal skal være inden 1. april. Der ligger skemaer på nettet, til dette.
 2. Der er lejere i havnen, der ikke er medlem i klubben. Der bliver lavet girokort til dem.
 3. Generalforsamling.
  • –  Rullepølse- og ostemadder bestilles ved slagter. Ca. 40 stk.Margrethe
  • –  Bent sørger for øl og vand.
  • –  Der skal laves opslag til klubhuset. Indkaldelse + dagsorden. Kl. 19.Anni laver. Husk at skrive udvalgene på. Husk et historieudvalg.Bent ligger regnskabet frem i klubhuset.
  • –  Forslag til bestyrelsen: Erik, Klaus spørges. Vi mangler nogen.
  • –  Bent laver lister ved indgang. Bent og Anni sidder. Huskmailsedler.
  • –  Margrethe kontakter Karin vedr. borddækning osv. Vi alle mødeskl. 18.
  • –  T-shirt og sweatshirt ligges frem til salg. Og klub standere.
 4. Standerhejsning: 24. marts. Sandwich efter standerhejsning. Opslag og tjek tidspunkter.Husk ! min stilhed for Ib Johansen Klub huset: rettigheder – udgifter – opsigelse

Bestyrelsesmøde d. 1. februar 2012

Fremmødte: Margrethe, Bent Sommer og Anni

 1. Vi snakker lige lidt om udstilling her i klubhuset. Benjamin Olsen. Det bliver den 10-11 marts.
 2. Vedr. ny hjemmeside. Så prøver Margrethe lige at lave en aftale.
 3. Generalforsamling d. 28. marts kl 19.00 – vi snakker lidt om, hvem der kunne tænkes, at ville med i bestyrelsen.

4. Gennemgang af regnskab.

5. Nyt – ro og kajakklubhus – vi har brugt detklubhus- med som punkt til generalforsamlingen optimist/junior – vi ser hvad der sker. Udvikling eller afvikling

buget 2012. vi går det lige igennem og sætter nye tal på, Bent renskriver. På onsdag er der revision Girokort udsendes i uge 7 med indkaldelse til generalforsamling.

6. Næste møde mailer vi lige sammen om.

To do liste:

 • –  Margrethe mailer ”Tilrettede vedtægter”. Til Anni og Egon.
 • –  Opslå dagsorden senest uge 11. Anni og Margrethe mailer sammen
 • –  Margrethe undersøger om HC vil være dirigent
 • –  Anni spørger Vivi om hun vil tage ref.
 • –  Vedr. kontingent spare eller stige i kontingent.
 • –  Anni får styr på referater. Sender til godkendelse ved Margrethe
 • –  Årskalender, Anni sender til Egon. Printes en til klubhuset.
 • –  Anni laver sedler til udfyldelse af email adresser. Til Generalf.
 • –  T- shirt/sweatshirt sættes til salg til generalforsamlingen. Kr. 50.-Valg til flg. udvalg:Kapsejladsudvalg Følgebådsudvalg Standerudvalg Sct. Hans udvalg Fest udvalg Klubhus Ungdomsudvalg

På valg til Bestyrelse:

Margrethe Klaus Kristian Supp. Per Stub

 

Bestyrelsesmøde d. 7. dec. 2011

Fremmødte: Margrethe, Stub, Sommer, Anni

Dagsorden 07.12.2011

1. Optimister. Bo har sagt ja, hvis der melder sig flere på banen. ”Jørgen Rasch” har anbefalet en forældre, Connie, vi afventer. Stub og Jørgen Rasch vil gerne være reserve.

2. Jule tam-tam, ok. 3. Årsplan for 2012, Margrethe mailer til Egon og til vi andre. 4. gratister – om bådpladslejere er medlem af bådklubben? Bent undersøger sagen. 5. mast (Keld Hansen, Stub, Kurt, Uffe), 6. Hans Villund. Margrethe inviterer gud og hver mand. 7. evt. Punkt til generalforsamling. Klubhus.

 

Referat af møde d. 2. november

Fremmødte: Margrethe, Bent og Anni

 1. Der blev drøftet forslag fra Anni, med to mapper. En med bestyrelsesarbejde, ref. osv. og en mappe med div. udvalg, ansvarlige, forventninger osv. Begge mapper ligges i klubhuset.
 2. Der snakkes om div. udvalg, vi skal have valgt, til generalforsamlingen.
 3. Vi drøfter også andre punkter til generalforsamlingen. Klub/havn. Klubhus. Ølsalg.

  Referat fra mødet d. 5. okt. 2011

  Fremmødte: Margrethe, Bent, Jørgen Rasch og Anni

  1. Jørgen kom med forslag til undervisningsdage i dulighedsprøve. Forslag til at få flere aktive medlemmer.
  2. Der blev arr. Standerstrygning d. 29.10
  3. Weekendens tur aflyst, for få tilmeldinger.
  4. Der blev lavet dagsorden til møde med havnen:

  Dagsorden til møde med havnen den 10. nov. 2011

  Hvordan samarbejder vi:

  1. Visioner 2. Fællesarrangementer 3. Hjemmeside 4. Videoovervågning af havn og vinter opbevaringsplads. 5. Aflåsning af vinteropbevaringsplads. 6. Klubhus.

  a. Genforhandlingafkontrakt? b. Køkken/komfur c. Ølautomat,kortellerovervågning d. Økonomi

  7. Ungdomsafdelingen. a. Brugafslæbested

  b. Pontonbro

  Med venlig hilsen Bådklubbens bestyrelse

   

  Referat fra 5. sep. 2012

  Fremmødte: Bent, Claus og Margrethe.

  1. Med hensyn til optimisterne blev vi enige om at vente de sidste par gange. Der er tilsyneladende 4 sejlere, som er ret seriøse. Mads og Bjarke har vi ikke set.
  2. Vi går videre med Assens og annoncerer det snarest. Sensommer tur. Anni laver opslag.
  3. Vi skal have ok fra havnen, men det er en god ide med en automat.
  4. Har ikke hørt fra havnen endnu.
  5. Vi synes, vi skal høre manden fra 7000 F, med hensyn til en klubaften.
  6. Anni laver opslag om el-aften.

    

   Bestyrelsesmøde d. 8. aug. 2011

   Fremmødte: Kristian, Bent, Margrethe og undertegnede.

   Eneste punkt: optimister

   Der blev drøftet lidt samarbejdsproblemer i instruktørtruppen. Per Stub har tilbudt sin assistance. Måske kan Christian Saaby Simonsen lokkes med i truppen. Optimisterne starter op på onsdag. Margrethe vil være til stede under træningen og beslutte derfra.

   Betaling af slæbested til optimister. Det var vidst en fejl.

   I øvrigt blev der drøftet:

   Sct. Hans

   Hjemmeside er ved at være nødvendigt at få op og stå. Kr. 1500. Margrethe arbejder videre med det.

   Ølautomat – Jeg forsøger at få nogle tilbud hjem, inden møde med havnen. Vi skal have flere på banen og være mere klar til næste generalforsamling.

   11. sep. er der tur. 30. sep. Er der sensommer tur 29. okt. er der standerstrygning

   Fest udvalget holder møde d. 25. aug. Kl.19. vedr. tur d. 11. sep. og standerstrygning. Ref. af Anni Nedergaard

    

   Møde d. 23.5. 2011

   Fremmødte:  Margrethe Storm, Christian Kreutzberg, Bent Sommer, Claus

   Qvitzau, Anni Nedergaard.

   1. Sct. Hans. Knud og Uffe står for arr. Christian Kreutzberg er også på banen.Bent eller Margrethe tager kontakt til Knud mht. økonomi.
   2. Havn: Havnen skal først have møde igen i sep. Så vi må vente. Vi skal snakke med havnensbest. om evt. at få lavet noget ved bro og ophalersted. Margrethe har talt med èn, via Slagteren, der kunne være intresseret i at lave restaurant her på havnen. Husleje: Vi betaler 5. 000,- de 35.000 er til forbrug/ rengøring. Vi vil prøve at finde ud af hvad der ligger til grund for tallene. Konsulenten for havnen, vil Margrethe/Bent bede udspecificere.
   3. Klubhus: Vi sætter køleskabet op og løber risikoen. Bent står for opfyldning Vi snakker om køkkenet som ”lager”. Bent tager lige en snak med Knud. Nøgler Bent skaffer. Er skaffet :O)
   4. Pinsetur. Anni mailer til medlemslisten. Margrethe hænger op i klubhuset. Misforståelse at det ikke er gjort.
   5. Evt. Havnen vil ikke være med til en hjemmeside. Christian vil undersøge om der er nogen dervil sponsorerer. Hvis ikke, så ringer han lige til Anni. En evt. pensionistklub/mad tages op til efteråret. Til næste generalforsamling vælges et klubhusudvalg/ansvarlig. Ref. Læses og måske godkendes til næste gang.VI ØNSKER HINANDEN EN GOD SOMMER

   Telefonnumre på bestyrelse, så Bent ikke altid skal hænge på øl/vand automat.

   Christian 4079 7329 Bent 2338 4560 Margrethe 5320 1251 Klaus 2068 4848 Anni 5176 9989

    

   Bestyrelsesmøde d. 2. maj 2011

   Fremmødte: Margrethe Storm, Claus Qvitzau., Bent Sommer og Anni Nedergaard Afbud: Christian Kreutzberg

   1. Godkendelse af referat. Vi snakker lidt om hvordan vi gør fremad rettet. Ingen af de andre i dag har fået referatet. Så fremadrettet vil jeg sende referatet til bestyrelsens medlemmer, så vi kan godkende på efterfølgende møde.Vi laver lidt opsamling og orientering fra sidst.Mht. forsikring/ansvar så er ledere og trænere dækket via Dansk Sejlunion. Her kan tegnes en forsikring på hver optimistjolle til en pris på ca. kr. 185.- pr. stk. Børnene dækkes af forældrenes egen fritids- ulykkesforsikring.Der tjekkes lige op på forsikringsbetingelser og medlemskab for ledere og trænere. Bent undersøger.Anni orienterer at web kamera er forbudt i offentligt rum.Tilladelse til video overvågning af øl/vand automat er afhængig af om det vurderes om klubhuset er privat eller offentligt rum. Så Anni undersøger videre.Mødet mellem optimist trænere og roklub blev ikke til noget pga. en misforståelse.Ribben er ikke i vandet endnu. Margrethe rykker for det.
   2. Optimisterne. Der var betalt kontingent for sidste år, af 6 medlemmer. Det er for i år, der kun er en indbetaling indtil nu.Claus indvilger i at følge op på handleplan, så der kan søges midler. Der skal findes nogle personer til nogle handlinger. Dem må vi vende tilbage til.Vi får også en snak om kontingenter, fritagelse osv.Vi snakker om at møde op, når optimisterne starter på onsdag. Margrethe kontakter Christian.
   1. Roklubmøde. Vi skal til møde med roklubben på mandag d. 9. maj kl. 20.30.
   2. Pinse tur. Vi snakker lidt om tidligere ture. Forslaget lander på Bogense. Anni laver forslag til opslag og tilmelding. Margrethe er tovholder på turen.
   3. Evt. Margrethe kontakter roklub for at høre om de vil stå for Sct. Hans. Havnen kunne ikke. Margrethe kontakter Anni hvis roklubben heller ikke kan. Så spørger vi håndbolden.Ref. Anni Nedergaard

     

    Bestyrelsesmøde d. 18. april 2011

    Til Stede: Margrethe Storm, Christian Kreutzberg, Bent Sommer, Anni Nedergaard.

    Afbud: Claus Qvitzau. Inviteret: Flemming fra optimisterne.

    Dagsorden: 1. Konstituering:

     Anni blev sekretær :O) 2. Junior afdeling:

    •   Flemming oplyser at der er kaskoforsikring på følge båd. Bent tjekker op. Ligeledes tjekker Bent forsikringen på huset og ansvar på følge båden.
    •   Margrethe spørger om følge båd kan være klar til arrangement d. 7. maj. Flemming spørger ind til hvem der skal sejle den og om det er en der har speedbådscertifikat. Vi snakker lidt om, at de fleste har bådførercertifikat. Flemming mener ikke det er nok, så Bent undersøger. Margrethe melder tilbage til Flemming, hvis der er brug for ham til at sejle båden.
    •   Der ønskes to ”gode” bådpladser til følge både. Margrethe vil nævne det for Havnen.
    •   Vi snakker om, at det kunne være dejligt om Optimisterne kunne bruge slæbestedet. Det ville give liv på havnen og klubhuset kunne komme i brug. Der ville ligeledes være gode muligheder for opbevaring af sejl og div.Der bliver fra instruktørernes side argumenteret imod denne løsning. Broen duer ikke til formålet. Der er dybt og strømmen er for stærk her. Der er ikke mulighed for at bade og slæbestedet ville skulle lukkes for anden trafik, mens Optimisterne bruger det.Vi bliver enige om at Optimist sejlads skal fortsætte fra Roklubben.
    •   Instruktørerne ønsker 4 stk. ”oppustelige bøjer” . Christian undersøger pris og leverandør. Flemming gør opmærksom på at ankeret er gammelt og skader båden og meget af udstyret i øvrigt er i ringe forfatning. Anni gør opmærksom på, at vi faktisk ikke ved hvor mange indmeldte/betalende medlemmer vi kan regne med i kommende sæson, så synes vi skal afvente med flere investeringer. Bent undersøger hvor mange indbetalinger, der har været I sidste sæson.
    •   Christian vil i kommende sæson få lavet en medlemsliste inkl. mailadresser. Til glæde for både ham og kassereren.
    •   Optimisterne havde et godt arrangement her i weekenden 10 unge dukkede op.
    •   Der er møde for Optimist instruktører og Ro klubben d. tja… datoen skal der lige tjekkes op på. Christian og Flemming deltager da det handler om det rent praktiske omkring faciliteterne. Hvis de ikke kan finde en løsning, må de henvise til bestyrelsen.
    •   Der skal søges midler til ungdomsafdelingen. Christian vil se lidt på de forskellige fonde. Han kontakter Anni, hvis der skal gives en hånd med.
    •   Vi hører Claus, om han vil færdiggøre den handleplan, han er startet på mht. at søge midler ved Dansk Sejlunion. (Her burde en person mere kobles på. Jeg har ikke en dyt forstand på det. Så er der en der melder sig?)
    •   Vi snakker om reklamer på optimist jollerne. Bliver enige om at vi afventer at søge sponsorrater, til vi ved hvor mange ungdoms medlemmer der er.
    •   Margrethe efterlyser børneattester. Christian sørger for, at Margrethe får dem.3. Roklub.

     Vi snakker om kommende møde med Roklubben. Vi bliver enige om at

    antallet af kvadratmeter vil vi ikke give afkald på. Hvor de bliver placeret er næsten underordnet. Vi vil stadig have brugsret på opholdsrum og evt. bad og toilet. Roklubben vil så være lejefritaget, så længe at Bådklubben bruger faciliteterne. Roklubben afholder selv udgifter til renovering og evt. etablering af div.

    4. Sct. Hans.  Ingen her har mulighed for at påtage sig at arrangere Sct. Hans aften. Margrethe spørger Havnen, om de vil stå for arrangementet. Hvis ikke, så spørges Roklubben.

    5. Havnen.  Der skal aftales et møde med Havnen. Det handler om økonomi.

    •   Vi ønsker nedsat lejen. Ønsker også at klubbens medlemmer har mulighed for at leje klubhuset til eget forbrug/fest.
    •   Der er fortsat også et stort ønske om øl/vand automat. Anni undersøger mht. overvågning, automat osv.
    •   Vi ønsker også at snakke med Havnen omkring hjemmesiden. Evt. havn og klub have en fælles hjemmeside.6. Evt.
    •   Margrethe efterspørger web kamera på havnen. Anni undersøger.
    •   Bestyrelsen ser nu således ud: Formand: Margrethe Storm Næstformand. Christian Kreutzberg Kasserer: Bent SommerBest. Medlem: Claus Qvitzau Sekretær: Anni NedergaardMargrethe vil sende ref. til Per Stub som vil videre sende samt sørge for at vi får mail adresse på hinanden.
    •   Anni spørger til, om bestyrelsesmøder altid skal være om mandagen? Vi snakker om, at aftale det fra gang til gang.
    •   Der er kommet invitation fra Naturens dag. Det er i september. Christian vil se på om der kan arrangeres noget med Optimisterne. Margrethe undersøger med forhåndstilmelding.Referat skrevet af Anni Nedergaard.

   Referat fra bestyrelsesmøde 10.01.11.

   Til stede Christian Kreutzberg, Claus Qvitzau og undertegnede. Afbud fra Erik Holm.

   1. Formaliteter 2. Sidste aftaler om nytårskuren 11.01.11

   3. Vi er enige om, at vi vil søge om at deltage i et klubudviklingsprojekt i samarbejde med DSU, stikord til ansøgningen sendes til undertegnede.

   4. Vi mener, at det vil være en god ide, at købe to sæt forskønnelsessæt til jollerne. Nye sejl, ror og sværd. Christian mener, den bedste måde at montere dem på, er ved at han og Jens bruger en week-end.

   5. Sponsorer. Vi talte om at få lavet en folder til det opsøgende arbejde efter sponsorer. Vi talte om, hvilke goder vi kan tilbyde. Reklamer på bådene, reklamesøjler i land og voksensejlerskole for virksomhedernes personale. Vi var også enige om, at det kræver personligt fremmøde at skaffe sponsorer.

   6. Evt. Kiggede lidt på budgettet, og overvejede, hvilke udgifter, der er overflødige. Margrethe Storm

   Strib Bådeklub Bestyrelsesmøde 01,11,10

   Til stede Erik Holm, Claus Qvitzau og Margrethe Storm. Afbud fra Jørgen Nymark

   Kort møde med opsamling af punkter til årsplan, som udfærdiges til næste møde den 6. december.

   Evaluering af standerstrygningen, som forløb godt og gav et pænt overskud. Margrethe Storm

    

   Bestyrelsesmøde i Bådeklubben d. 04.10.2010

   Beretning fra formanden omkring mødet med Strib Bådehavn. Hvor temaet var driften og økonomi omkring klubhuset.

   Bådehavnen ser positivt på det arbejde, der sker omkring Bådeklubbens ungdomsafdeling. Her kom forslag om, at det var en god ide, at der blev lagt et budget særskilt på ungdomsafdelingen. Det er ikke nyt for Bådeklubbens bestyrelse, hvor klubbens kasserer allerede nu har en særskilt kontoføring på afdelingen.

   Der var forhandlinger omkring drift og evt. leje af klubhuslokalerne til klubbens medlemmer. Mere om det senere.

   Mødet med Roklubben. Det blev aftalt at vi sammen med Roklubben arbejder videre med renoveringen af det omtalte ”surferrum”. Her tænkes på fælles indsats fra Bådeklubbens medlemmer og Roklubben. Samtidig vil vi søge i fællesskab at frembringe plads på nordsiden af Roklubbens hus til læ for sæsonbetingede effekter tilhørende Ungdomsafdelingens optimistjoller. Det er ikke fastlagt endnu, om der skal påsættes halvtag på væggen, eller om vi skal fremstille et par lange kistebænke eller lignende.

   Ungdomsafdelingen. Der søges efter flere voksne, der kunne tænke sig at give en hånd med i forbindelse med træningsaftener og evt. omkring stævner lokalt. Bestyrelsen ser frem til et rigtigt godt år i 2011, hvor vi håber og tror på, at ungdomsafdelingen bliver permanent og med på alle budgetter, og senere aktivt indgår i klubbens drift. Vi ser også gerne på hvordan vi kan skaffe sponsorer i fremtiden.

   page1image13072

   Siden sidst: Sejlads til Middelfart Marina. Målet var Bryggen, hvor 34 personer hyggede sig, efter en kort men

   spændende sejlads, der startede med skippermøde her i klubhuset i Strib. Løvfaldsturen til Kolding Motorbådsklub. D. 1. oktober.

   4 både tog turen til Kolding Motorbådsklub. Herfra fælles arrangeret tur til Koldinghus, hvor der blev set på Beatles udstillingen.

   Der blev hygget i de dejlige klublokaler i Kolding.

   Kommende arrangementer:

   Torsdag d. 14. oktober kl. 19 – 22.00 Motorlære ( Vinterkonservering af din motor )Mød frem og bliv klog på hvordan du undgår frostsprængninger i din motor..

   Standerstrygning

   D. 30 okt. 2010 stryger vi standeren. Kl. 14,30 stryges standeren i Roklubben.. Kl. 15.00 stryges standeren på Havnen.

   Klubben er vært med en enkelt genstand under arrangementet. Flere kan købes. Vi er ikke helt på plads med det øvrige omkring det efterfølgende. Men vi har tænkt på om det måske skulle være pølser, brød og kartoffelsalat i klubhuset. Drikkevarer kan købes her.

   Skulle der blive overskud, vil det tilfalde ungdomsafdelingen.

   Velmødt.. Bestyrelsen

    

   Bestyrelsesmødet i Strib Bådeklub Mandag d. 7. sept. 2010-09-11

   Efter en god lang sommerferie, var der flere emner, der skulle behandles.

   Tur til Middelfart Sejlklub – søndag d. 19. sept. Hvor der er skippermøde i klubhuset Strib kl. 09.00 Her er der kaffe og rundstykker. Vi samles i Middelfart Marina efter sejladsen. Middag på ”Bryggen”.

   Løvfaldstur.. Sejltur til Kolding. Skippermøde i Klubhuset Strib fredag kl. 15.30 – Afgang kl. 16.00 Tilmelding til Erik Holm eller Margrethe Storm. Fælles arrangement i Kolding. Nærmere herom på skippermødet.

   Ungdomsafdelingen:

   Her er der nyt omkring tilstanden og konditionen omkring de optimistjoller vi råder over.

   Vi blev enige om at sejl, skøder og blokke er meget slidte på de fleste af vores både. Der besluttes at lægge en strategi, hvor der skal søges sponsorer til at understøtte økonomien.

   Vi har desuden en opgave med at finde yderligere en følgebåd. Her er vi igen afhængige af den økonomi, vi kan få tilført i form af tilskud og sponsorstøtte. Båden skulle gerne indkøbes og være klar til sæson 2011.

   Det blev besluttet at der skal tages hensyn til de store udgifter, der er i forbindelse med etableringen af den nye ungdomsafdeling, der vil blive en væsentlig del af næste års budget.

   Der var ikke flere punkter på dagsordenen.

   Næste møde d. 5. okt. 2010

   Med venlig hilsen Bestyrelsen Strib Bådeklub.

    

   Referat fra Bådeklubben møde 7. juni 2010

   Referat fra tidl. møde godkendt.

   Inden ferien, var der ikke de store ting på dagsordenen. Klubbens kasserer kunne ikke være tilstede, og derfor blev der ikke drøftet økonomi.

   Optimistafdelingen:

   Der er pt. 13 aktive sejlere, hvilket betragtes som et meget flor resultat. Der sejles hver onsdag med 10 joller, og med den nye følgebåd på plads, ser det ud til at Bådeklubben igen kan betragtes som en en klub med en aktiv ungdomsafdeling.

   Der er endnu opgaver, der skal løses hen over sæsonen. De nye unge medlemmer har base fra Roklubbens strand og flydebro. Det ser ud til at fungere, men Ungdomsafdelingen mangler plads til sejl og rig. Vi overvejer i øjeblikket forskellige muligheder, for opbevaring.

   Sankt hans.

   Som allerede annonceret, afholder Bådeklubben Sankt hans på Havnens område. Der søges efter ved/ træ til afbrænding ( sankthansbål), så hvis I har noget alm. afskåret træ fra have og skov liggende, modtager vi gerne det på Havnens område i dagene op mod d. 23. juni.

   Henvendelse til Jørgen Nymark på 2298 7790 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 2298 7790 end_of_the_skype_highlighting Der vil blive børnebål med snobrød. Vi tænder børnebålet allerede kl. 20.00. Ellers som annonceret.

   Vedtægterne.

   De ændringer i vedtægterne, der blev drøftet under generalforsamlingen er nu på plads og underskrevet af bestyrelsen.

   Vi ønsker alle medlemmerne i Bådeklubben en rigtig god sommerferiesæson.

   Bestyrelsen Strib Bådeklub.

    

   Bestyrelsesmøde April.

   Bestyrelsen har konstitueret sig efter Generalforsamlingen.

   Formand : Næstformand : Kasserer: Sekretær : Best.medlem:

   Margrethe Storm mestorm@stofanet.dk tlf. 53201251 Christian Kreutzberg kreutzberg@stribnet.dk tlf. 40797329

   page1image3632
   page1image3904

   Erik Holm

   Jørgen Nymark Claus Qvitzlau

   Holm@stribnet.dk j.nymark@sol.dk claus@qvitzlau.dk

   tlf. 40167425 tlf. 22987790 tlf. 20684848

   page1image6544
   page1image6816
   page1image7088

   Ved det indledende møde. ( 1. Møde) efter generalforsamlingen, var der fokus på den nye ungdomsafdelings tilblivelse. Der blev drøftet økonomi omkring dette, og vi diskuterede vigtigheden af en god solid følgebåd. Desuden det udstyr de mennesker i følgebåden skal have.

   Bestyrelsen besluttede, at bevilge et i forvejen indefrosset beløb, til brug for en ny følgebåd. Beløbet har gennem et par år været et beløb, fra den erstatning klubben fik efter tyveri af den gamle følgebåd.

   Mere om ungdomsafdelingen senere. Næste fælles arrangement: PINSETUREN Læs mere om dette på vores hjemmeside.

   Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et rigtigt godt forår.

   Pbv. Jørgen Nymark Sekretær

   Referat af bestyrelsesmødet d. 6. april 2009

   1. Formanden Margrethe Storm bød velkommen. Bestyrelse har fået 2 nye medlemmer, og er nu sammensat således.

   Formand Margrethe Storm ( margrethestorm@stribnet.dk) 64401252 Kasserer Erik Holm Johansen ( Holmsel@stribnet.dk) 64401425 / 40167425 Best.medl. Jørgen Nymark ( j.nymark@sol.dk) 64401305 Best.medl. Ingrid Plesner ( plesner@jahoo.dk) Best.medl. Kiel Jespersen ( jespersen@stribnet.dk) Suppleant : Per Stub Olsen

   2. godkendelse af tidl. referat. Generalforsamlingen blev drøftet.

   3. Siden sidst. Førstehjælpskursus : Det første her i foråret var en stor succes. Der er derfor taget beslutning om at afholde tilsvarende, der starter d. 15. april. Det kursus er også optaget, hvorfor det drøftes at lave et tredje kursus. Mere herom senere. Det undersøges om der er fonde, der kan sponsere en hjertestarter, der skal opsættes i klubhuset.

   Senere. I efteråret vil bestyrelsen forsøge at arrangere følge kurser. Yachtskipper 3 Motorkursus Radiokursus ( VHF)

   4. Nyt fra udvalgene: Frank har udmeldt, at han vil starte at sejle kapsejlads sammen med Fredericia sejlklub.

   5. Kommende arrangementer: PINSETUR : Det drøftes om pinseturen skulle starte fredag d. 29. maj. med det sædvanlige skippermøde i klubhuset. Se opslaget senere.

   ROKLUBBENS JUBILÆRUM: 5. juni. Her ville der blive arrangeret telt på Havnen. Nærmere følger.

   SANKTHANS : Klubben afholder sankthans på Havnen d. 23. juni ( nærmere følger )

   page1image30376
   page1image30648
   page1image30920
   page1image31192
   page1image31464

   6. Hjemmesiden: Der forsøges sammen med Per Stub, at finde en linie, og et nyt layout på hjemmesiden.

   7. Klubhuset: Jan Larsen fortsætter som klubhusformand. Erik Holm er på jagt efter nye og mere komfortable stole til klubhuset.

   8. Regnskabet. Blev gennemgået og godkendt

   9. Evt. Det er fastlagt at kommende bestyrelsesmøder i år afholdes på følgende dage.

   4. maj . kl. 19.00 8. juni kl. 19.00 ( juli og august – ferie ) ingen møder 7. sept. kl. 19.00 5. okt. kl. 19.00 2. nov. kl. 19.00 7. dec. kl. 19.00

   Bestyrelsen:

   Referent. Jørgen Nyark

    

   Referat fra bådeklubbens generalforsamling den 05.03.09

   Dagsorden:

   1. Valg af dirigent og referent: Ole Haaning Thomsen valgtes til dirigent. Vivi Aarup valgtes til referent.
   2. Bestyrelsens beretning: Margrethe omtalte årets begivenheder. Søren Jeppesen, som blev valgt ind i bestyrelsen ved sidste generalforsamling, aftrådte hurtigt lige efter, hvorfor Per Stub – som suppleant – overtog den bestyrelsespost. Formand for Havnen, Svend Åge West roste bestyrelsen for gode initiativer, og takkede for godt samarbejde. Villi redegjorde for sit syn i forbindelse med klubbens arrangementer. Han mener, at bestyrelsen bruger klubbens penge forkert i forbindelse med afholdelse af åbne arrangementer. Bl.a. det kommende første hjælps kursus, hvor alle er velkommen. Margrethe oplyste, at de fleste medlemmer opfatter det som positivt, og at bestyrelsen har handlet på medlemmernes vegne. Der er fastsat én pris for medlemmerne samt en højere for udefrakommende.Formandens beretning blev godkendt af alle med klapsalver.
   3. Fremlæggelse af regnskab og budget for året 2008: Kurt Mortensen ønsker redegørelse for, hvorfor Pinse turen og Kolding turen har kostet tilsammen kr. 3.848,- efter deltagerne har foretaget en egenbetaling. Han vil vide, hvad pengene er gået til. Steen Erik Snitkær oplyser, at pengene er gået til mad og drikke. Kurt Mortensen henstiller til egen betaling for spisning. Tanja Pedersen roser bestyrelsen for arrangementerne, og oplyser, at alle har mulighed for at deltage. Villi mener, at bestyrelsen er gået over stregen, og ønsker at vide, om der samtidig er betalt havnepenge for deltagerne. Til dette svarer Steen Erik Snitkær, at det er der ikke. Uffe Nielsen oplyser, at det drejer sig om to ture, hvor alle er velkommen. Knud (havnefoged) oplyser, at det er vigtigt, at der bliver aftalt havnepenge, da der i Strib havn opkræves halv pris for andre klubber, som ønsker at benytte sig af fælles arrangementer. Borris Degnebolig er forundret over, at det er den tredje største udgift. Han har selv en jolle, og har derfor ingen mulighed for at deltage i f.eks. tur til Kolding. Samtidig foreslog han gratis arrangementer for alle medlemmer. H.C. er enig. Så har folk mulighed for at deltage efter lyst. Svend Åge West foreslog, at sidste års budget godkendes. Det er et rigtigt flot resultat, og brug endelig flere penge, opfordrer han. Der var sat et budget af på kr. 71.000,- og der er kun brugt kr. 40.000,-, så der er absolut ingen grund til brok. Erling Storm tilbyder invitation af folk til ture i hans båd. Margrete gør opmærksom på, at turene ikke er for lukkede kredse, men at alle er velkommen.

   Helge Borre oplyser, at der bliver lavet et arrangement, hvor der er jazz til en pris af kr. 100,-. Dette burde alle kunne deltage i. Bror Matsson ønsker gratis 1.st. hjælps kursus. Margrethe gør opmærksom på, at det er halv pris for medlemmerne.

   Kurt Mortensen fastslår, at han ønsker debattering omkring de penge, der er brugt på turene. Han forlanger, det skal op i bestyrelsen. Samtidig ønsker han en redegørelse omkring ejerforholdene i Roklubben. Ole Håning oplyser, at der i 1998 blev lavet en forhandlingsprotokol, og at aftalen ligger til offentlig beskuelse. Aftalen udløber i år 2010.

   Kurt Mortensen ønsker dokumentation for samme. Villi ønsker at vide, om der er lavet aftale senere. Ole Håning oplyser atter en gang, at aftalen løber til år 2010. Steen Erik gennemgik budgettet. Margrethe aflagde budget forklaring. Richard efterlyser digital radio kurser – DSC certifikat, hvilket bestyrelsen noterede. Regnskab og budget blev godkendt.

   1. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastsattes uændret.
   2. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
   3. V alg af formand (lige år) Formanden var ikke på valg i år.
   4. V alg af kasserer (ulige år) Erik Holm ønsker at fortsætte som kasserer, hvilket blev modtaget
   5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Nymark ønskede genvalg. Ingrid Plesner blev valgt. Bo Kiel Jespersen blev valgt. Han var ikke til stede.
   6. V alg af suppleant: Per Stub ønskede genvalg.
   7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Borris Degnebolig ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Kurt Mortensen. Arne Duus genvalgtes. Vivi Aarup blev valgt til suppleant.
   8. Valg af diverse udvalg: Jan Laursen blev genvalgt som klubhusformand. Dette med klapsalver. Andre udvalg ad hoc.

   12. Eventuelt: Intet under dette punkt.

   Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden. Margrethe takkede ligeledes forsamlingen.

   Generalforsamlingen sluttede med skipper labskou fra Galleri Nørballe, hvilket blev rost i høje toner.

   Vivi Aarup referent

    

   Bestyrelsesmøde 09. Febr. 2009

   Tilstede: Formanden Margrethe, Erik, Helge, Jørgen og Per

   1. Velkomst af formanden.

   2. Referatet fra sidste møde blev godkendt

   3. Siden sidst:

   Der har været møde med Havnens bestyrelse. Mødet gik primært ud på at se på økonomi og ansvar overfor bygninger og området.

   Navigationsholdet er ved at afslutte den teoretiske del, og skal nu bare vente på at kunne udføre den praktiske, når der er både og vejr til det.

   4. Fra udvalgene:

   Der forsøges samarbejde på tværs af bæltet. Fredericia Sejlklub har vist interesse i klubbens ungdomsafdeling, eller mangel på samme. Det forsøges at skabe et samarbejde med FS, hvis vi kan få børnene tilbage i optimisterne igen. Men der er intet på plads endnu. FS skulle forstå træning af vores medlemmer i vores både, udenfor Strib.

   5. Kommende arrangementer: d. 12 feb. Kl. 19.30 er der foredrag ved i klubhuset. Tema.. Import af USA-både. v. journalist Kjeld Bjerre. Alle er velkommen 15. marts kl. 11.00 Frokostjazz. Der indbydes til frokostjazz i klubhuset. Entre : 100,- pr. pers. Incl. 3 stykker brød.

   Førstehjælp kursus over to onsdage først i marts. ( 2 x 3 tim.) Pris 100,- for medlemmer og 200,- for ikke medlemmer.

   6. Hjemmesiden: Der arbejdes på en højtryk med medlemmernes mailadresser.

   7. Klubhuset. Der indkøbes et køleskab, der kan benyttes til ølsalg i klubben. Skabet vil sandsynligvis blive med glasfront. Dette vil ske hurtigst mulig.

   Bestyrelsen er i øjeblikket i dialog med Havnen ang. Brug, og ret til brug af klubhuset. Mere om det senere.

   8.Økonomi. Regnskabogbudgetklartilgeneralforsamlingend.5.Marts. 9. Eventuelt. Det udsendes og opsættes indkaldelse til generalforsamlingen snarest. Næste møde: 2. Marts kl. 19.00 Referent: J.Nymark

    

   Bestyrelsesmøde 12. januar 2009 1. Velkomst af formanden. 2. Referatet fra sidste møde blev godkendt

   3. Siden sidst: Der arbejdes med at få registreret alle medlemmernes mailadresser, så vi kan udsende referater og nyhedsbreve i klubben.

   4. Fra udvalgene: Navigations holdet kører fint.

   Der arbejdes på at få et 1.hjælpskursus på benene. Bestyrelsen søger efter et køleskab med glaslåge, til brug for salg af kolde drikke.

   5. Kommende arrangementer: d. 12 feb. Kl. 19.30 er der foredrag i klubhuset. Tema.. Import af USA-både. v. journalist Kjeld Bjerre.

   6. Hjemmesiden: Der arbejdes på en højtryk med medlemmernes mailadresser.

   7. Klubhuset. Nu foreløbig uden ølsalg. Dels pga. indbrud i huset, der har bevirket, at ølautomaten er nedlagt.

   8. Økonomi. Budgettet klar til næste møde d. 9. Febr. 2009-02-01 9. Eventuelt. Der er behov for et samarbejdsmøde med Hanven snarest. Næstemøde: 9.Februarkl.19.00 Referent: J.Nymark

    

   Referat – bestyrelsesmøde d. 8. dec. 2008

   Tilstedeværende: Formand : Margrethe Storm Kasserer . Erik Holm Johansen Sekretær : Jørgen Nymark Medl.best. Helge Borre

   1. Formanden bød velkommen. 2. tidl. referat godkendt 3. Siden sidst:

   Navigationskursus. Stor succes med 15 tilmedte. Kurset e hver onsdag aften. ”Sejlerrum” i Smedjen. Er nu tømt og indrettet til hyggerum for sejlere og andre brugere af havnen. Rummets brug koordineres med bestyrelsen af Havnen. Optimistjollerne søges nu solgt / udlejet til anden sejlklub.

   Nyt fra udvalgene: Der arbejdes med ” hyggesøndage” med mad og musik ( frokostjazz) .

   5. Kommende arrangementer:

   Der arbejdes på at finde mulighed for at fremkomme med samlede tilbud til klubbens brugere. Her tænkes på fælles arrangementer med evt. ekskortion til sejlskibsværft eller lignende. Mere herom senere. Grundlovsdag ( d. 5. juni 2009) er der stor fest på Havnen, hvor vi bla. er med til at fejre Roklubbens jubilærum.

   6. Hjemmesiden: Bestyrelsen har valgt at kontakte alle medlemmer, hvor der ikke pt. er registreret e-mailadresse.

   7. Klubhuset: Ølautomaten opgives helt nu efter sidste indbrud, hvor tyvene har ødelagt automaten. Fremover vilsalget ske via køleskab, der opsættes i stedet for.

   8. Økonomi. Der var ingen nyheder her.

   9. Eventuelt. For en god ordens skyld er generalforsamlingen varslet d.5. marts i klubhuset.

   Næste møde 5. jan. 2009

   Jørgen Nymark Referant

   Referat – bestyrelsesmøde d. 3. nov. 2008

   Tilstedeværende: Formand : Margrethe Storm Kasserer . Erik Holm Johansen Sekretær : Jørgen Nymark

   Afbud fra Helge Borre

   1. Formanden bød velkommen.

   2. tidl. referat godkendt

   3. Siden sidst:

   Afriggerfesten gik godt med pænt fremmøde. Der blev hygget med buffet og musik.

   Kapsejladsudvalget havde arrangeret rundvisning på træskibsværftet i Middelfart. Tilslutningen var god og ca. 15 personer fik en rigtig god oplevelse. Stor tak til arrangørerne.

   Der har været møde med Havnens bestyrelse. Her blev det præciseret, at brug af klubhuset ifm. arrangementer, klubaftener, ol. skal altid gå gennem havnefogeden eller klubhusformanden. Samtidig opfordres det til, at brugen af klubhus noteres i kalenderen.

   Der er forslag om at vi får et decideret ”sejlerrum” i Smedjen. Der vurderes om der er økonomi hertil. Optimistjollerne: Vi må fremover erkende, at der ikke kan skabes tilslutning til opstart af en ungdomsafdeling. Det kræver først og fremmest familier med børn, der vil bruge energi og fritid på projektet. Vi vil derfor se, om omkringliggende sejlklubber, med en større ungdom, vil overtage nogle af bådene. Der drøftes evt. på lejebasis.

   Nyt fra udvalgene: Som nævnt i pkt. 3. Har kapsejladsudvalget haft succes med turen til Træskibsværftet.

   5. Kommende arrangementer:

   Navigation i Strib Bådeklub. Start onsdag d. 5.nov. Der er 15 tilmeldte og heraf 6 fra Strib Bådeklub. Kurset er hver onsdag og hele vinteren.

   6. Hjemmesiden: Bestyrelsen har valgt at kontakte alle medlemmer, hvor der ikke pt. er registreret e-mailadresse.

   7. Klubhuset: Ølautomaten er nedlagt. Grunden hertil ar at samme automat har været årsag til 2 indbrud i klubhuset. Der er skat skader på døre osv. Bestyrelsen har derfor valgt, at der indkøbes et køleskab med glaslåge. Vi håber at kunne få resterne af den ødelagte ølautomat ind i handlen.

   8. Økonomi. Der var ingen nyheder her.

   9. Eventuelt. Der overvejes og arbejdes på at vi nogle søndage i løbet af vinteren, vil invitere til lidt frokost og jazz i klubhuset. Nærmere herom.

   Næste møde 8. dec 2008-11-06

    

   Referat fra bestyrelsesmødet 6. oktober 2008

   Tilstede: Margrethe, Erik, Jørgen, Helge og Per.

   Spørgsmål til bestyrelsen:

   Flemming Mølgaard startede med at rose de arrangementer, der har været i årets løb. Flemming har deltaget i både Sankt hans, foredraget med ubåden og Koldingturen. Flemming efterlyser et navigationskursus, duelighedsprøven, der godt nok udbydes af aftenskolerne landet over. Men at vi lavede et kursus i klubregi, var en ide bestyrelsen straks tager op.

   Klubhusformanden Jan havde følgende. Der var ærgrelse blandt nogle sejlere, at Fredericiaturen blev aflyst. Men da der kun var en tilmeldt, betød det at bestyrelsen ikke fandt det muligt at gennemføre. Der var dog den problemstilling, at der ikke var opsat en liste til tilmelding i klubhuset.

   1. velkomst v. formanden Margrethe Storm. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Siden sidst.:

   Turen til Kolding. 21 personer i 8 både deltog i arrangementet. Turen startede men morgenkaffe hjemme i klubhuset. Dernæst mod Kolding Marina. Dagen blev brugt på en ”rafting-tur” i medbragte gummibåde op ad Kolding Å. Fællestur til Koldinghus var en succes, for ikke at tale om den fælles grillaften.

   Fredericiaturen blev desværre annuleret.

   4. Nyt fra udvalgene. Klubmesterskabet er afsluttet.

   5. Kommende arrangementer. Der søges interesserede til navigationskursus ( hver onsdag fra november. ) Der gerne skulle resultere med duelighedsprøven og bevis. Hvis der er interesse

   .

   Afriggerfest – se næste side!!

   Afriggerfesten. 1. november

   Alle medlemmer indbydes til fælles arrangement i klubhuset fra kl. 18.oo

   Men først skal standeren stryges.. Det vil forgå i Roklubben kl. 14.00 Klubbens stander på Havnen stryges kl. 14.30

   Festen starter i klubhuset kl. 18.00 med buffet. Prisen er fastsat til 100,- pr. person. Der er en genstand og fri buffet i den pris.

   Tilmelding: Vigtigt!! Tilmeldingen skal ske senest d. 24 oktober på listen i klubhuset, eller til bestyrelsen.

   6. Hjemmesiden

   Inte nyt siden sidst.

   7. Klubhuset

   Igen har klubben været offer for indbrudstyveri. Ølautomanten nåede ikke engang at fylde 6 måneder, før den blev ødelagt. Der forhandles i øjeblikket med forsikringsselakabet om anden løsning, da den nuværende ikke kan accepteres. Det overvejes at opsætte et decideret køleskab og en lille pengekasse, klubhusformanden vil råde over.

   8. Økonomi

   Klubbens økonomi er god, og det på trods af det faldende ølsalg.

   9. Eventuelt.

   Bestyrelsen har fastsat datoer for kommende arrangementer.

   Generalforsamling Standerhejsning Pinseturen Sankt hans

   Næste møde 3. nov. 2008 J.Nymark – referent

    

   Referat fra bestyrelsesmødet 11.august 2008 Tilstede: Margrethe, Erik, Jørgen og Per.

   Spørgsmål til bestyrelsen: Klubhusformanden, Jan havde spørgsmål til bestyrelsen omkring hyggeaftner i den kommende vintersæson, brugerretten til klubhuset. Bestyrelsen skal have møde med Havnen hvor bla. brugerretten skal drøftes.

   1. velkomst v. formanden Margrethe Storm. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Siden sidst.: Sankthans aften blev en blæsende affære. Vi fik dog gang i bålet en time forsinket. Søspejderne stod for salget af pølser, og trods kulden blev der omsat en del. Dog ikke nok til at dække omkostningerne. Bestyrelsen var enig om, at tilbyde søspejderne tjansen næste år.

   Klubhuset har været udsat for indbrudstyveri, hvor ukendte gerningsmænd har brud øl, og sodavandsautomaten op. Skaderne er nu gjort op, og klubben har fået installeret en ny energibesparende automat, i stedet for de to gamle.

   4. Nyt fra udvalgene. Bestyrelsen drøftede at der bør blive mulighed for at forældre, der er medlem af klubben skal opfordres til at give deres børn mulighed for at bruge optimistjollerne.

   5. Kommende arrangementer.

   Foredrag med ubådskaptajn. i klubhuset.

   Torsdag aften kl. 19.30 Fri entre. Salg af øl. vand og kaffe.

   Sensommertur. Foregår sidste weekend i august ( 30 -31 august) Turen går til Kolding, og der lægges indmeldelsesliste i klubben fra d. 13. august. Meld dig til !! Turen starter kl. 8.30 lørdag med skippermøde i klubhuset. Her bydes på et rundstykke og kaffe.

   Klubmesterskabet. 4 -5 oktober

   Evt , kombineret med en grillaften. Se kommende opslag i klubhuset.

   Afriggerfesten. 1. november

   Der arbejdes på en hyggelig løsning. Det drøftes at vi evt, laver en stor buffet, hvor vi vil forelå en ”pakkepris” med en øl, en snaps og fri buffet for kun 100,- pr. person. Men vi modtager gerne andre gode forslag fra medlemmerne.

   Standerhejsning 25. april 2009

   Datoen er nu fastsat.

   6. Hjemmesiden

   Vi arbejder på en ny profil. Hjemmesiden vil fremover blive klubbens talerør, og er derfor en væsentlig del af den kommunikation der fremover vil gå mellem bestyrelse, medlemmer og andre muligheder. Det kan koste lidt, men vi føler at tiden er inde til en fornyelse.

   7. Klubhuset

   Jan yder en uvurderlig indsats her. Igen en stor tak til Jan. Bestyrelsen vil forsøge at holde et fælles møde med Havnens bestyrelse, hvor vi forsøger at få en skriftlig køreplan for, hvad, hvem og hvordan klubhusets brugere skal være i fremtiden. Der er meget snak om, hvem der bruger lokalerne, og vi vil derfor gerne have det dokumenteret, hvem der har adgang til, og mulighed til at benytte sig af de lokaler vi alle betaler til.

   Hyggesøndage. Bestyrelsen søger værter og ideer til arrangementer og datoer for dette. Kontakt os snarest, så vi kan få sat noget i søen her til vinter..

   8. Økonomi

   Status er at der ikke e Har været de store udgifter siden sidste møde. Dog er det forventede mindre ølsalg nu konstateret.

   9. Eventuelt.

   Et er nu besluttet at den gamle jolletrailer sælges. Vi søger viden om hvor registreringsattesten er? Er der en i Klubben, der ved hvor den har gemt sig??

   Næste møde 6. oktober J.Nymark – referent

   Bestyrelsesmøde 7. april 2008

   Tilstedeværende Bestyrelsen efter generalforsamlingen 5. marts 2008 er følgende.

   Formand : Kasserer : Sekretær : Best.medlem: Helge Borre Best.medlem: Søren Erik Jepsen Suppleant : Per Stub Olsen

   Margrethe Storm telefon 64401251 margrethestorm@stribnet.dk Erik Holm Johansen telefon 64401425 / 40167425 holmsel@stribnet.dk

   Jørgen Nymark

   telefon 64401305 j.nymark@sol.dk telefon ( følger ) Ej til fremmødt telefon ( følger )

   Frank Nielsen fra Kapsejladsudvalget var mødt frem til den første del af mødet, hvor vi besluttede, at Frank fortsætter i sin vante rolle. Per Stub Olsen kom med mange gode ideer, og der blev åbnet en dør til et spirende ungdomsprogram i klubben igen. Per Stub og Frank vil se om der er tilslutning til at genstarte en lille ungdomsafdeling.

   Vi var enige om at klubben skulle profilere sig mere, og søge spalteplads i aviserne. Desuden vil vi se om vi kan få plads, evt. sammen med Stribbugtens Grundejerforening, eller ved siden af, til lidt reklame for sejlklubben. Hvorfor ikke rigge en optimist og en Europajolle til, og placere den midt på gaden?? Måske vil Roklubben med?? Gademarkedet er d. 9. august.

   Bestyrelsen vil bestræbe sig på at udsende nyheder og referater til alle medlemmer der har en mailadresse. De medlemmer der ikke har mailadresse, vil blive sorteret fra, og det er så planen at alle uden adgang til mails, vil få tilsendt nyhedsbrev. Hvor tit, vil blive afgjort senere. Vi er startet med at finde samtlige mailadresser på alle medlemmer.

   Ved kommende bestyrelsesmøder har vi i bestyrelsen besluttet at have faste punkter, der bliver gennemgået hver gang. Herunder forslag til punkter.

   1. V elkomst ( formanden)
   2. Siden sidst ( formanden)
   3. Nyt fra udvalgene
   4. Kommende arragementer / aktiviteter/ undervisning mv.
   5. Hjemmesiden
   6. klubhus
   7. økonomi ( kasseren)
   8. evt.

   Program / aktiviteter i foråret.

   Standerhejsning: LØRDAG d. 26. april kl. 15.00 ( i roklubben kl. 14.30 )

   I sejlklubben kl. 15.00 hvor klubben som sædvanlig vil være vært med en øl eller vand. Dernæst ”frivillig” hyggelig samvær i klubben med medbragt mad. – Drikkevarer kan købes af klubben.

   Pinsetur ( der peges på Juelsminde ) 10 – 12 maj.

   Erik Holm vil være arrangør. Nærmere efter standerhejsningen. Men det bliver i stil med det sidste arrangement, hvor de deltagende medlemmer havde en god tur til Bogense.

   Mulighed for foredrag af en pensioneret ubådskaptajn er der stadigvæk. Vi tør dog ikke lige sætte dato på lige nu.

   Der blev talt om at lave en ”søens dag”. Dvs. invitere alle ned i sejlklubben, hvor vi giver især alle ”landkrabber” en tur i hhv. sejl- eller motorbåd. Temaordet kunne være ” Spænd Bæltet”..

   Referent. Jørgen Nymark

    

   Bestyrelsesmøde 02.06.2008 Tilstedeværende

   Formand : Kasserer : Sekretær :

   Supplant : 1. velkomst: Margrethe bød velkommen 2: Godkendelse af referat fra maj.

   3: Siden sidst.

   Der har været indbrud i klubhuset, hvor det er gået ud over en dør mellem det store lokale og køkkenet. Ukendte gerningsmænd har brækket begge drikkeautomater op, for at stjæle de penge, der har været i. Forsikringsselskabet har bevilget penge til en ny kombi automat, der sættes op medio juni. Dvs. sodavandsautomaten nedlægges, men til fordel for den anden, der fremover vil indeholde alle drikke, klubben kan byde på.

   Pinseturen : Erik Holm berettede om turen, der talte 7 både fra klubben. Turen gik til Juelsminde i godt vejr. Stemningen var hyggelig og god. Fælles grillaften og vandretur. Anni var en tur i havnen, men det for at redde en hund. Stor ros til Annis snarrådighed.

   4: Nyt fra udvalgene :

   Der er kontakt til den lokale ungdomsklub omkring maritime tiltag med de unge. Der vil blive arrangeret nærmere efter sommerferien.

   5: Kommende arrangementer. Klubmesterskabet: I år vil klubmesterskabet være d. 4-5 okt.

   Sankt Hans.

   Igen i år vil klubben være vært med bål, taler og sang. Taler. Preben Hejlesen ( kl. 20.00) Bålet tændes ( kl. 20.30 ) Fællessang Der vil være mulighed for at få læsket ganen under arrangementet.

    

   Bestyrelsesmøde 5. maj 2008 Tilstedeværende

   Formand : Kasserer : Sekretær : Best.medlem: Helge Borre Best.medlem: Søren Erik Jepsen Suppleant : Per Stub Olsen

   Margrethe Storm Erik Holm Johansen Jørgen Nymark

   Medlem Kurt Mortensen deltog i spørgetiden inden mødet med indlæg omkring Roklubbens tilladelse mth. udvidelse af Roklubbens faciliteter. Drøftelse omkring ejerskab og Bådeklubbens engagement, evt. økonomisk i byggeriet. Bestyrelsen har fulgt og vil følge emnet meget tæt.

   Formanden bød velkommen.

   Siden sidst.

   Margrethe har talt med politiet omkring tilladelse til startpistolen. Det er aftalt at Knud Havnefoged opbevarer pistolen i sit våbenskab. Ved de sidste kapsejladser er der udelukkende brugt små kompressorhorn, og spørgsmålet er, om vi egentlig skal have en pistol?

   Ved kommende bestyrelsesmøder har vi i bestyrelsen besluttet at have faste punkter, der bliver gennemgået hver gang. Herunder forslag til punkter. Med nyt punkt 3

   1. V elkomst ( formanden)
   2. Siden sidst ( formanden)
   3. Godkendelse af sidste referat
   4. Nyt fra udvalgene
   5. Kommende arragementer / aktiviteter/ undervisning mv.
   6. Hjemmesiden
   7. klubhus
   8. økonomi ( kasseren)
   9. evt.

   Nyt fra udvalgene :

   Helge Borre har lavet aftale med en dansk ubådskaptajn omkring et foredrag om de danske ubåde. Foredraget vil blive lagt efter sommerferien ( september) hvor vi vil holde en hyggelig klubaften med billedforedrag. Nærmere omkring arrangementet følger.

   Kommende arrangementer.

   Pinseturen: Erik Holm har arrangeret en tur til Juelsminde. Turen er fra på lørdag d. 10. maj, hvor der holdes skippermøde kl. 9.00 i klubhuset. Herefter sejler deltagerne til Juelsminde. Det skal nævnes at lørdag er markedsdag i Juelsminde med gademarked, Jazzmusik osv. Markedet er fra 9.00 til 15.00 Programmet: Skippermøde i Strib Klubhus kl. 9.00 – derefter afsejling. Lørdag aften – Fælles grill. Medbragt mad og drikke Søndag formiddag. – En tur i det ”grønne” – fællestur. Søndag kl. 13.00 Buffet i restaurant ” Havnen” havnen@bed-breakfast-kerteminde.dk … Buffet og en genstand er incl. deltagergebyret, der er sat til 100,- pr. person for hele arrangementet.

   Sankt Hans.

   Igen i år vil klubben være vært med bål, taler og sang. Vi vil bestræbe os på at få en pølsevogn på havnen. Der arbejdes pt. På taler og pølsevogn. Bålet vil blive tændt kl. 20.30

   Hjemmesiden:

   Der arbejdes på en modernisering af hjemmesiden. Bestyrelsen vil sammen med Egon søge at få alle medlemmer med mailadresse til at modtage nyhedsbreve, arrangementer og referater direkte. Hjemmesidens opsætning gennemgås, hvor især bestyrelsesmedlemmernes adresser vil blive redigeret.

   Klubhuset:

   Først og fremmest en stor tak til Jan, der holder klubhuset i meget fin orden. Vi kan glæde os over rene og pæne lokaler. Det blev drøftet hvordan klubhuset i øvrigt bliver brug, og af hvem? Bestyrelsen vil senere holde et møde med repræsentanter fra Havnen, hvor brugere af huset vil blive drøftet og koordineret.

   Økonomi:

   Der var ingen kommentarer til klubbens økonomi.

   Eventuelt:

   Strib Klubben, en lokal fritidsklub er blevet inviteret til en dag med Klubbens joller. Vi har ikke hørt endeligt fra de ansvarlige ledere, men håber på at det vil gavne ungdommen og Bådeklubben. To af klubbens Europajoller vil blive klargjort til Bådeklubbens medlemmer. Helge Borre vil med andre sørge for at jollerne bliver sejlklare snarest.

   Referent. Jørgen Nymark