Møder 2013

7 tanker om “Møder 2013”

 1. Referat af møde d. 09.01.13.kl 19.00

  Fremmødte: Margrethe, Frank, Claus, Bent og mig

  Havn, Vork rykker for en underskrevet kontrakt. Claus sender til Margrethe, den første er blevet væk i space. Margrethe sender så til Søren.
  1.Arrangementer.

  Standerhejsning d. 6. april kl. 11 og kl. 11.30, sammen med fællesspisning.

  Pinsetur, det spørger vi til på generalforsamlingen. 18., 19., 20. maj. Vi snakker Brejning. Evt. Årø, hvor vi før har fået gris.

  Sct. Hans, vi spørger lige Ro klubben

  Sensommertur. 6. 7. 8. september.

  Fællestur. Endagsarr. 29.september

  Standerstrygning d. 26.oktober.

  Jule tam tam d. 8.december.
  3.Hjemmeside: Ved Per: Per ønsker, at der står, på girokortene, at medlemmer selv skal tilmelde sig nyhedsbreve, på hjemmesiden. Vi beslutter, at det ikke skal stå på girokortene. Anni mailer nye vedtægter til Per Stub. Fine rammer på hjemmesiden, nu skal der bare fyldes på. Snak om at udtrække mådens vinder, af en flaske vin eller to. Margrethe spørger Brugsen vedr. reklame på hjemmesiden og udlovning af rødvin. Brugsen skal selv ligge annonce ind.

  Hvem skal stå for hjemmesiden? Frank rydder op på den. Anni ligger referater ind.
  4.Generalforsamling d. 20. marts 2013. Indkaldelse via girokort.

  Vi snakker om, om det er muligt at betale via PBS. Bent undersøger.

  Hvem skal være dirigent og hvem skal skrive ref. Vi forhører os rundt omkring.

  Der skal findes en ny, for Anni.

  Der skal formuleres noget omkring § 3 udmeldelse af Dansk Sejlunion. Klubben giver tilskud til ”ny” klub. Det med, at kontingent nedsættes droppes. Vi kan ligeså godt melde os ud af tursejlerne, nu vi er ved, at sparre.
  5.Jørgen Rasch, bliver inviteret til næste møde.
  6.Evt.

  Per kommer med forslag om, at en tager kontakt til nye medlemmer.

  Vi snakker om at lave et fællesspisearr. Evt. første lørdag i md. med opstart i april, så fordeler vi weekenderne mellem os. Evt. Frank i den første weekend. Bent tager den næste.

  Anni kontakter Knud vedr. fisketur/konkurrence evt. d. 27. jan.

  Referent: Anni Nedergaard

 2. Referat af bestyrelsesmøde d. 6. februar 2013

  Fremmødte: Margrethe, Frank, Bent, Snitkjær og Anni

  1. Generalforsamling

  Frank sætter reklame for generalforsamlingen, på hjemmesiden.

  a. Regnskab: Vi gennemgik regnskabet og blev enige om, at slette nogle poster, som vi ikke bruger. I stedet ønskede vi andre poster til f.eks. div. salg, egenbetalinger og bridge.

  Vi skal blive bedre til, at skrive bag på div. bilag, så det ses, hvilket arrangement de hører til.

  Vi drøftede forsikring på klubhuset. Bent vil undersøge nærmere. Vi skal måske opsige

  forsikringen helt, da vi ikke tror på, at vi vil få megen dækning, på det efterhånden gamle indbo.

  Vi snakkede Dansk Sejlunion, betaler vi for passive medlemmer?

  Vi lagde budgettet for næste år.

  b. Dagsorden: Det snakkede vi ikke så meget om, det var med på sidste møde.

  Jørgen Rasch har sagt ja, til dirigent rollen, på generalforsamlingen.

  c. Bestyrelse: Vi snakkede frem og tilbage, om forskellige emner.

  2. Materiel: Vi drøftede salg af optimister og snakkede om Knuds forslag, at lave en dag på havnen ”stumpesalg”

  Der står ”nyt” materiale til optimister, som vi vil sælge. Vi drøftede muligheder.

  3. Pigesejlads: Vi har modtaget et udkast fra Jørgen Rasch på pigesejlads. Vi blev enige om, at han kunne reklamere/ forespørge på generalforsamlingen.

  4. Evt.

  Vi skylder et svar til Ro- og Kajakklubben vedr. husleje og kontrakt. Frank forfatter og Claus retter til.

  Frank og Anni har været ved Per Stub og lært lidt om hjemmesiden. Frank har været inde og arbejde med den, det gik fint.

  Anni gør opmærksom på, at der er flere aftaler der skal på plads.
  ◾Per Stub er pt. administrator på siden. Dvs. at indlæg sendes til ham, til godkendelse, inden de kommer på hj. siden.
  ◾Der skal laves aftaler om hvor ofte den skal tjekkes, af hvem og hvad med retursvar.
  ◾Hvem skal fremover stå for vedligehold af siden?

  6. april er der generalforsamling i Dansk sejlunion, hvis nogen ønsker, at deltage.

  Næste møde er 6. marts.

  Ref.

  Anni Nedergaard

 3. Bestyrelsesmøde den 3. april 2013 – Referat.
  Til stede Margrethe, Bent og Claus
  Fraværende Frank

  * Standerhejsning den 6. april.
  * Bent sørger for indkøb og tilberedning af frokost. Der skal ikke ske tilmelding til frokost.
  * Bent sørger for standere.
  * CQ laver opslag og opdaterer www

  *Frokost den 13. april i klubhuset.
  * Frank laver frokost med assistance af Bent.
  * CQ laver opslag og opdaterer www

  * Generalforsamling
  * Anni har skrevet referat.
  * Margrethe sender det til godkendelse hos Jørgen (Dirigenten)

  * Fyn Rundt – Der er kommet tilmeldinger – MS lægger dem i klubhuset.
  * Pinsetur – destination (MS) – Mad (MS) – lange borde????
  * MS Planlægger
  * Andet – Brainstorm aktiviteter – Sponsorer – Ingen beslutninger
  * Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 1. maj

 4. Bestyrelsesmøde den 1. maj 2013 – Referat.
  Til stede Margrethe, Bent, Frank og Claus

  * Generalforsamling – Jørgen har skrevet referat – Magrethe sender til CQ – CQ oploader.
  * Pinsetur – Frank og Bent deltager – Margrethe og Claus deltager ikke – Bent finder opslag og info til hjemmeside.
  * Den 5. juni laves grillaften i forbindelse med bestyrelsesmøde – Der inviteres til kl. 18:00 – Vi mødes kl. 17:00.
  *Fisketur – Knud kan ikke være med – Margrethe deltager (andre?) – Der er lavet opslag til tilmelding i klubhuset.
  * Optimistjoller – Vi søger at sælge jollerne, helst samlet incl. trailer.
  *Brugen vil gerne være sponsor.

 5. Bestyrelsesmøder i juni, august og september 2013.
  Der foreligger ikke referater af disse møder, hvor agendaerne primært har været planlægning og koordinering af sommerens aktiviteter i klubben.

 6. Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2013 19:00

  Til stede : Margrethe Storm; Claus Qvitzau; Frank Nielsen
  Fraværende : Bent Sommer;
  Emne : Referat
  Referent : Claus

  Klubhus, kontrakt
  !!!!! Margrethe skal send mail til Havnen med justeringer til modtaget kontraktudkast.

  Klubmesterskab – 5. oktober
  Sammen med FS – Er annonceret med opslag på www, opslag i klubhus, nydedsbrev og mail direkte til potentielle/kendte deltagere – facebook

  Afslutningssejlads – 12. oktober
  Arrangeres af FS – Fleetsejlads i matchracere – Er annonceret med opslag på www, opslag i klubhus, nyhedsbrev

  Afriggerfest
  26. oktober – 18:00 Velkomstdrink – Middag/kaffe mv – Efter middag spiller Helge Borre og hans band ’Papa Borre Band’ for os – 2 timer. – Pris: kr. 100,- som dækker arrangementet dog excl. drikkevarer som købes i af klubben til meget rimelige priser – Tilmelding senest 22. oktober til Margrethe@StribBaadeklub.dk eller på seddel i klubhus.
  Arrangør : Margrethe, Annie og Karin
  Mad : f.eks. http://www.saltogpeber.dk
  Arrangørmøde : tirsdag den 22. oktober kl 18:00
  Invitation er oploaded på hjemmesiden – CQ laver opslag til klubhus/Nyhedsmail

  Standerstrygning den – 26.10 – Information om standerstrygning er oploadet på hjemmesiden. – Der er også lavet opslag.

  Sauna og vinterbadning
  I klubbens hus på stranden: sauna – Der er strøm, men ikke vand. PSO får fuldmagt til at undersøge muligheder og økonomi.
  Købe nyt/brugt – Frivillig arbejdskraft (forudsætning).
  Vi skal evt. inviterer Roklubben til at deltage.

  Optimistjoller
  Ind til videre er salg af klubbens joller sat i bero, da der er et spirende initiativ til etablering af jollesejlads i klubbens regi.

  Junior/sejlaktivitet
  Det spirende initiativ om at etablere jollesejlads i efteråret 2013 blev ikke realiseret af initiativtagerne. Initiativtagerne forventer at bruge vinteren på forberedelse af næste års aktiviteter.

  Joller. arkivering
  Den 22. oktober 16:30 – Den dag der er bådoptagning.
  Ansvar : Frank og Claus + 2 mere som vi finder

  Indmeldelser
  INFO: Indmeldelsesformularer kan downloades og/eller udskrives fra klubbens hjemmeside
  !!! CQ vil også hænge blanketter op på opslagstavlen!

  Nye medlemmer:
  !!!! Bent skal give Margrethe, Frank eller Claus info når nye medlemmer meldes ind i Bådeklubben – Så vil/skal en af os henvende os til det nye medlem, for at sikre at medlemmet har nødvendig info om klubben mv.

  Adgang til klubhus:
  Alle har adgang til klubhuset – Nøgle kan købes hos kassereren for (ca.) kr. 50,-
  CQ har lavet infoside på klubbenshjemmeside

 7. Bestyrelsesmøde den 6. november 2013 19:00
  Til stede : Margrethe Storm; Frank Nielsen; Bent Sommer
  Fraværende : Claus Qvitzau;

  * Klubhus, kontrakt, underskrift
  * Kommende arrangementer
  * Næste bestyrelsesmøde 8. januar 2014 (ingen i december)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Strib Havn, Strandvejen 271, 5500 Middelfart

No announcement available or all announcement expired.