Strib Bådeklubs Bådelaug

Formål
At forestå drift og vedligeholdelse af klubbens L 23 sejlbåde.

Opgaver
Lauget sikrer at bådene;

Lauget sikrer at bådene;

– er forsikret og anvendes i overensstemmelse med klubbens regler,

– klargøres til sejlads ved sejlsæsonens begyndelse, 

– er forsynet med sejl, tovværk, motorer og sikkerhedsudstyr, 

– holdes i forsvarlig stand i stand i sejlsæsonen,

– er tilmeldt lokal aftenkapsejlads, og

-er til rådighed for klubbens medlemmer.

Lauget sikrer endvidere;

 • at klubbens sejlerskole bliver drevet forsvarligt,
 • at klubbens både deltager i lokale kapsejladser,
 • at der er kvalificerede instruktører til klubbens sejlerskole og kvindesejlads,
 • at der afholdes kurser i teoretisk navigation og VHF betjening 
 • at der afholdes prøver i praktisk sejlads og navigation med henblik på at klubbens medlemmer erhverver Duelighedsbevis i Sejlads,
 • at der afholdes prøver der giver ret til selvstændig brug af klubbens både, 
 • at der afholdes prøver i VHF betjening (SRC), og

at der sikres en mulighed for 

– er forsikret og anvendes i overensstemmelse med klubbens regler,

– klargøres til sejlads ved sejlsæsonens begyndelse, 

– er forsynet med sejl, tovværk, motorer og sikkerhedsudstyr, 

– holdes i forsvarlig stand i stand i sejlsæsonen,

– er tilmeldt lokal aftenkapsejlads, og

-er til rådighed for klubbens medlemmer.

Lauget sikrer endvidere;

 • at klubbens sejlerskole bliver drevet forsvarligt,
 • at klubbens både deltager i lokale kapsejladser,
 • at der er kvalificerede instruktører til klubbens sejlerskole og kvindesejlads,
 • at der afholdes kurser i teoretisk navigation og VHF betjening 
 • at der afholdes prøver i praktisk sejlads og navigation med henblik på at klubbens medlemmer erhverver Duelighedsbevis i Sejlads,
 • at der afholdes prøver der giver ret til selvstændig brug af klubbens både, 
 • at der afholdes prøver i VHF betjening (SRC), og
 • at der sikres en mulighed for at klubbens medlemmer kan reservere klubbens både til dag- weekend- og feriesejlads.

Økonomi

Lauget modtager et årligt tilskud fra Bådeklubben og modtager herudover de beløb der indbetales til klubben for brug af klubbens både samt betaling for de kurser der afholdes af lauget. 

Lauges kan indgå sponsoraftaler på klubbens vegne, og kan i den forbindelse stille klubhuset og klubbens både til rådighed for sponsorarrangementer.

Lauget kan desuden afholde andre arrangementer, med henblik på yderligere indtægter til bådenes drift.

Lauget afholder alle udgifter til drift af klubbådene herunder til klargøring og tilrigning,  isætning og optagning, forsikring, havneplads, løbende vedligehold og anskaffelse af sejl, tovværk og sikkerhedsudstyr.

Bådeklubben betaler udgifter afholdt af lauget mod bilag, og fører en fortegnelse afholdte udgifter. Bådeklubben fører en fortegnelse over indtægter, der tilfalder lauget, og sender  løbende en fortegnelse over disse til laugets talsmand.

Organisation

Lauget er en selvstændig enhed, der selv supplerer og udskifter medlemskredsen.

Lauget udpeger en talsmand, der holder kontakt med en person, der er udpeget af Bådeklubben.

Strib den            2019                                                                                                             

For Bådelauget                                                                                                                                    

Per Stub Olsen

Tom Brinkmann

Erik Bay

Jørgen Rasch

For Strib Bådeklub

___________________