Sikkerhedsinstruks for sejlerskolen

 SIDEN ER EN FORELØBIG BESKRIVEL / ER UNDER UDARBEJDELSE

Sejladsområdet er: 

Sejlads i skolebådene i perioden april-oktober i den nordlige del af Lillebælt,  begrænses i syd af den gamle Lillebæltsbro, og i nord af en nordlig linje  fra Strib Fyr til Skanseodde. I området foregår der en del erhvervstrafik. Det  er vigtig, at skole bådene altid viger for erhvervsskibe.

 Risici og tiltag til imødegåelse af risici.

Afkøling under sejlads:    Godt sejlertøj efter årstiden.

Overbordfald:                   Brug af godkendt redningsvest / Redningsline

Skader på besætning:        Nødhjælpskasse.

Alvorlig personskade:      Tilkald ambulance tlf. 112 til nærmeste h avn :

Strib Bådehavn: Strandvejen 271 Strib 5500 Middelfart.

Middelfart Gl. Havn: Havnegade 93  5500 Middelfart.

KulturØen Middelfart: Havnegade 6  5500 Middelfart.

Fredericia Lystbådehavn: Jesper Banks Vej 18 7000          Fredericia

Kraftig vind:        Der sejles ikke over 10 m/s. Med spiler max 8 m/s

Sigtbarhed:         Der sejles ikke, når der er ringe sigtbarhed.

Brand:                              Min. 1 stk. 2 kg pulverslukker.

Vandindtrængning:          Lænseudstyr / Lænsepumpe

Grundstødning / forlis:    Nødraketter og mobiltelefon. Tlf. SOK          72 85 00 00

Fartøj og sikkerhedsudrustning:

Sejlerskolens både er af typen L-23 udstyret med påhængsmotor.

Sikkerhedsudstyret omfatter: Påhængsmotor incl. brændstof, nødraketter, brandslukker, anker, førstehjælpskasse, tågehorn og mobiltlf. Der oprettes en telefonkæde til relevante personer som er:

Per: 24 40 81 58. Claus: 20 68 48 48 . Helge: 74 78 93 79 mobil 21 62 46 05. Jørgen: 40 40 65 22.Mark: 51 51 21 33. Johs: 40 15 07 50. Frank: 22 35 21 88.

Sejlads med elever må kun foregå under pkt. 1 angivne område.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Strib Havn, Strandvejen 271, 5500 Middelfart