Møder 2018

Referat af bestyrelsesmøde i SB d. 6.6.2018
Til stede: Margrethe Storm, Bo Kiel Jespersen, Per Askær (sup) og Mark Jensen
Under den åbne del mødte Per Stub Olsen og Cristoffer Frydkjær op.
P. S.O. ønskede at høre om bestyrelsens holdning til projektet med el-båden. Bestyrelsen bakker op så længe  der er frivillige til at tage sig af båden. I det øjeblik dette ikke er tilfældet vil klubben skaffe sig af med den. Bestyrelsen  gik med til at støtte projektet således at den giver en underskudsgaranti på 10.000,-kr i to år. Herefter skal projektet bære sig selv. Båden forventes at belaste klubbens budget med omkr. 10.000,- kr årligt. 
C. F. fremviste hvilke muligheder hjemmesiden holdsport..dk kan. Siden er oprettet til fodboldspillere, men kan selvfølgelig også benyttes af andre sportsgrene. Siden er gratis for klubben, dog er der reklamer. Den vil kunne hoste hjemmesiden, men også stå for booking og betaling. Et alternativ der er værd at overveje. Tak til Cristoffer.
Per Askær og Bo Kiel tager sig af årets Sct. Hans. Det bliver igen et børnenes Sct. Hans henne på græsarealet. Vi vil i klubben forsøge om vi ikke kan lave en lige fest efterfølgende. Vi vil høre om medlemmer fra roklubben er interesserede i at deltage. 
Økonomi
Da Henrik ikke deltog har vi intet nyt. til dette punkt.
Skolesejlads.
Alle tre både er besat med tre elever. Meget dejligt, dog mangler vi en instruktør da Marie (instruktør) har fået bommen i hovedet og er sygemeldte med hjernerystelse. 
Kap sejlads
I maj måned havde vi L23 klubben på besøg. Et særdeles fint og gentagelsesværdigt arrangement.
Der skal indbetales gebyr for kapsejlads til Fredericia Sejlklub.
Pigebåd
Der er fin tilstrømning til onsdagenes sejladser. Dejligt.
Mast
Bestyrelsen opfordrer til (endnu en gang) at der er frivillige der vil vedligeholde masten. Alternativet er at pille den ned. Hellere dette end at den bare forgår.
Huset.
Vi drøftede oplægget til havnens bestyrelse and lejekontrakt. Der vil blive sendt et forslag med datoer for mulige møder afsted snarrest.
Hjemmeside.
Se ovenstående

Bridge
Margrethe undersøger priser for hvad en middag og evt overnatning på Årøsund Badehotel vil kunne koste. Alternativt hvad der findes af muligheder på Årø. Turen skal være et måde mellem sejlere og bridgemedlemmer.
Sponsorudvalg
Der er kommet ny bestyrer for Brugsen. Vi tager snarrest kontakt for at opnå en relation hertil.
Vi skal Forhandle med Middelfart Sparekasse. Der skal laves en aftale.
Klubbåde.
Det er blevet påtalt at der ikke er klubstandere i masterne.
Det er nu særdeles tydeligt at der mangler bådsformænd der kan tage sig af småskalder, mangler osv. Det er et problem.
Motorbådsudvalg
Se ovenstående

Evt.
Der er, særdeles uheldigt, blevet sendt opkrævninger på kontingent ud til medlemmer der er afgået ved døden. Vi tjekker vore lister igennem igen!!! 

Referat af bestyrelsesmøde i SB d. 2.5.2018

Deltagere: Alin Andries, Henrik Wolter og Mark Jensen. Afbud fra Margrethe Storm og Bo Kiel Jespersen.

I den åbne del af mødet var Christian Adelhard forbi for at fortælle om planterne om en fællestur. Bestyrelsen fandt det var meget positivt og opfordrede til fortsat at arbejde med ideen. Mere herom til medlemmerne primo juni 2018.

Økonomi
Henrik er ved at overtage posten fra Jeanette. Der er stadig lidt detaljer med banken der lige skal på plads.

Skolebåde
Ved frivillig indsats er de blevet klargjort i løbet af foråret og søsat d. 30.4.2018 i silende regn. Allerede dagen efter deltog den ene i kapsejlads. Der mangler lige at komme mast på den sidste .
Erik Bay har i vinterens løb været i kontakt med Bådpolsteren om at få lavet tre ens bompresenninger. Vi glæder os til at se resultatet.

Vi drøftede hvordan med leje af klubbåde over en længere periode eller en fast ugedag. Det ser bestyrelsen ikke nogen hindring i. Dog skal det være ud fra en rimelig ordning hvor der stadig er plads til interesserede i tilfælde af mange medlemmer ved eks. tirsdagssejlads.

Kapsejlads
22. 4. 2018 var interesserede i Frederica Sejlklubs lokaler for at høre om årets lokale sejladser.

Bestyrelsen vil invitere Per Stub Olesen for at høre om de videre tanker om det spændende projekt med den eldrevne motorbåd.

Bestyrelsen kommer snart med et oplæg til en drøftelse af hvad medlemmerne reelt ønsker af aktiviteter og har af forventninger til klubben. Men ikke mindst, hvordan kan vi opfylde forventningerne.

 

Referat af bestyrelsesmøde SB d. 4.4.2018

Deltagere: Margrethe, Alin, Henrik

Per mødte op og informerede om at han er blevet opfordret til at søge kr. 70.000 til elbådsprojektet som tages op af mølposen igen. Bestyrelsen gav fuld opbagning. Vi blev enige om at give op til kr. 5.000 til L23 weekendstævne. Per bekræfter at han vil være behjælpelig med bogføring af klubbens billag. Vi blev også enige om at Per nedlægger den af ham oprettede facebookgruppe, der er åben for alle. Kun den lukkede gruppe fortsætter, så i fremtiden vil ikke medlemmer kun kunne få data om bådklubben  på hjemmesiden.

Aktivitetskalenderen blev debateret og nye tiltag kom på.

Vi mangler at bekræfte datoer på opstart af sejlerskole, paksejlads og pigesejlads. Datoer lægges på kalendere så hurtigt som muligt.

Per vil tage kontakt med roklubben om fælles afholdelse af Sct. Hans fest den 23/6.

PS. Glemte at få Per´s mailadresse.

 

Konstitueringsmøde d. 28.3.2018

Siden generalforsamlingen d. 22.3.2018 har bestyrelsen konstitueret sig. Den ser nu ud således.

Formand: Mark Ph. Jensen mark@stribbaadeklub.dk

Næstformand: Bo Kiel Jespersen   bo@stribbadeklub.dk

Kasser: Henrik Wolter  henrik@stribbaadeklub.dk

Øvrige medlemmer:

Margrethe Storm margrethe@stribbaadeklub.dk

Alin Andries  alin@stribbaadeklub.dk

Bestyrelsessubstituter

Bent Sommer

Klaus Udesen

Bestyrelsens medlemmer har ifølge vedtægterne pligt til at indgå i de forskellige udvalg og det fordeler sig på følgende måde:

It og hjemmeside: Alin Andries

Kapsejladsudvalg: Mark Jensen og Claus Quitzau

Festudvalg: Bo K Jespersen samt Per Askjær Rasmussen

Turudvalg: Margrethe Storm og Christian Adelhard

Klubbåde: Bo K. Jespersen, Henrik Volter og Mark Jensen

Økonomi: henrik Volter

Bridge: Margrethe Storm
Aktivitetsudvalg: Alin Andries og Margrethe Storm

Uddannelsesudvalg: Mark Jensen og Jørgen Rasch

 

Bestyrelsens beretning ved generelforsameling d.  22.3.2018

Vi har i løbet af det sidste år haft en del arrangementer. 

Vinsmagning i både for- og efterår. 

Et åbent hus arrangement hvor blandt andet et jubilæumsudvalg så dagens lys. 

Sejlerskolen blev besat med interesserede i sådan en grad at vi var nødt til at skaffe ekstra instruktører. 

Vi havde nogle til møder med Lillebæltkredsen, kredsen af bådklubber i det nordlige lillebælt,  her blev bl.a. aftalt grillaftner, og fællessejlads.

Ved påsketid blev klubbens både klargjort af pige-og kapsejlere. Der var hvert fald fint vejr den ene dag og humøret  og effektiviteten var høj.

Ved standerhejsning  anden påskedag så vi måske varslet på hvordan bestyrelsen kom til at arbejde i år. Vi var to der holdt talen ved smedjen da formanden ikke kunne være tilstede. Han var på sølvbryllupsrejse, så alt forladt. Efterfølgende havde festudvalget sørget for der var noget lækkert til ganen i form af en god frokost.

Vi var 5-6 både der drog hele vejen til grillarrangement i Fredericia. Et hyggeligt arrangement hvor vi sad udenfor i maj varmen.

Vi afholdt selv et rimeligt vådt grillarrangemet 14 dage efter. Det var lige før vi ikke kunne tænde grillen.

Efter sommertogterne stod den på Jublæumsfestligheder 

28 August. Kapsejlads, morgenmad på molen, krabbefangerkonkurrence, Popup havnefiskerestaurant, totalt sponseret af Catering Engros som gav godt til klubkassen. Musikken stod  Helge og hans musikalske besætning for. Om aftenen var der fest, denne gang med helstegt pattegris.

 Endnu engang må bestyrelsen takke jubilæumsudvalget, det var i sandhed en fin dag.

Ved bådoptagningen som klubben stod for den sidste lørdag i oktober blev et nyt begreb introduceret:Standerbytning, vi skiftede fra den lyse sommerstander til den mørkere vinterstander. Det blæste så meget at vi var nødt til at forlægge talen til indersiden af smedjen. Igen med en anden til at holde talen, nu var formanden forvist til Polen i arbejdstøjemed.  

Vi har selvfølgelig også sejlet kapsejlads hvor de deltagende både skiftevist stod for traktementet efterfølgende. Onsdagens pigesejladser blev igen i år afsluttet med hjemmeavet kage og kaffe. 

Vi holder bestyrelsesmøder den første onsdag hver måned og når jeg ser de kager får jeg ihvertfald til at være pigesejler og ikke bestyrelsesmedlem.

I december afholdt vi et julearrangement med verdenspremiere på en film om klubben og havnen gennem de sidste 50 år. Tak til alle de involverede.

Vi har haft møde med havnen løbende gennem det sidste halve år ang. lejeaftalen. Vi håber snart at kunne melde noget ud.

Havbadet led i løbet vinteren en stille død, vi magtede nok ikke rigtigt at løfte opgaven med at planere en bygning og kommuneal sti 1,5 m ude over stenmolen. Et udvalg af medlemmer og intresserede borgere blev nedsat men har valgt at droppe ideen i denne omgang.

 

Referat af bestyrelsesmøde SB 3.1.2018

Deltagere: Bo, Jeanette, Lasse, Marc, Henrik.

Lasse er desværre nu formeldt udtrådt af bestyrelsen.

18/1 indkaldes et møde om Havnebadet, da det vil koste i nærheden af kr. 200.000 ekstra at flytte det længere ud i bæltet, for at se om andre vil overtage projektet.

Der sendes mails ud til alle medlemmer og Melfarposten kontaktes.

Per og Henrik hører om Brugsen vil bidrage med tilskud til bådklubben.

H-båden kan vi ikke holde kørende med den øjeblikkelige økonomi, derfor takker vi nej til den.

Toke se på brugt bådsmotor til L23.

Vi holder møde den 10/1 eller 11/1 hos Bo kl. 19,00 angående nye vedtægter i klubben.

Henrik hører Per mht. vinsmagning: Det er 15 marts.

 

Strib Havn, Strandvejen 271, 5500 Middelfart