Klubbåde

L-23

Hvem kan reservere / låne klubbens L 23´ere ”Ingeborg” –  ”Dagmar”  og “Kronprinsse Louise”

 • Medlemmer af klubben, som har Bådfartøjsførebevis. Det vil sige medlemmer, som har duelighedsbevis og som er instruktør på en af klubbådene eller har aflagt prøve og erhvervet fartøjsbevis. Du skal kende båden, og du skal have minimum 1 voksen gast med når du sejler.
 • Godkendelse som bådfører kan man få efter tilfredsstillende resultat af aflagt praktisk prøve. Henvendelse om prøve skal ske til Erik Bay, Tom Brinkmann og Jørgen Rasch klik her for adresser/telefonnummer.

Hvornår er der mulighed for udlån af bådene? 

 • Bådene kan reserveres til dagture, weekendture eller i max 1 uger i ferieperioden (uge 27-32).
 • Resten af sæsonen kan bådene reserveres til dagture (fredag, lørdag eller søndag) eller weekendture (fra fredag kl. 15 til mandag kl. 08).
  • Leje af klubbåd til weekendtur – kr. 200
 • Ved ugelån er låneperioden fredag kl. 15 til fredag kl. 15.
 • Man kan låne båden i max. 1 sammenhængende uger, eller efter aftale.
  • Leje af klubbåde, 1 sammenhængende uge- kr. 500.
 • Øvrige ugedage fra kl 8  til kl. 17

Hvordan kan du reservere bådene og betale for udlånet? 

 • Allerførst: Tjek i reservationskalenderen på hjemmesiden, om den ønskede båd er ledig i den ønskede periode.
 • Reservation af båden sker ved et klik HER
 • Første gang du har fået bekræftelse på, at du kan reservere båden, skal du gå ind under på www.stribbaadeklub.dk og betale et administrationsgebyr engang på kr. 300,- pr. kalender år.

Hvad koster det? 

 • Et administrations gebyr på kr. 300,- pr. kalenderår.
 • Brændstof: 95 blyfrit  påfyldes og betales af bruger.

Overtagelse af båden

Du overtager båden med det udstyr, der normalt anvendes til klubbådssejlads.

I Klubbådenes grejskur befinder sig en del ekstra udstyr og grej. Medtag kun det grej, der tilhører den båd, som du har lånt – se mærker og skilte på hylder og kurve. Ønsker du at medtage yderligere udstyr og grej, må du selv medbringe det. Det er i din egen interesse at gennemgå båden og dens udstyr, inden du forlader hjemhavnen.

PensioGnisten

Alle klubbens medlemmer, som er godkendte af en af 4 bådsmand på EL-SKIBET kan reserve dette på den ophængte reservationsliste i klubhuset.

Vil du have et bådførerbevis skal du kontakte en af under:

Per: 24 40 81 58
Marijan: 30 49 82 91
Helge: 74 78 93 79
Claus: 61 71 64 47

BÅDFØRERBEVIS, året 2021 er det endnu ikke fastlagt, men forventes at blive kr. 300,00 for hele året (Do klubbens L-23 sejlbåde)

Sejladsområdet : Den nordlige del af Lillebælt, i syd begrænset af Stenderuphage og i nord af en linje fra Røjle Klint til Skanseodde. I området foregår der en del erhvervstrafik som båden holder klar af. 

Risici og tiltag til imødegåelse af risici. For at imødegå afkøling skal alle være iført hensigtsmæssigt sejlertøj efter årstiden. Alle skal bære godkendt redningsvest. 

Alle skal rette sig efter førerens anvisninger med hensyn til hvor på båden man må opholde sig under sejlads herunder ved havnemanøvrer.

Alvorlig personskade: Ved alvorlig personskade tilkalder føreren ambulance (112) og søger mod nærmeste havn; Strib Bådehavn: Strandvejen 271 Strib 5500 Middelfart. 

Middelfart Gl. Havn: Havnegade 93, 5500 Middelfart.

KulturØen Middelfart: Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Fredericia Lystbådehavn: Jesper Banks Vej 18, 7000 Fredericia.

GRUNDSTØDNING / FORLIS:
Kontakt til SOK på 72 85 00 00
Uffe Nielsen på 30 21 24 18‬
(Han er medlem af Bådeklubben og vil kunne “trække” dig hjem ved maskinskade (manglende strøm).

JOLLEN ER EN GAMMEL DAMJOLLE som i “gamle dage” kunne forsøge en her familie ved fiskeri i nærområet.

Dammen er nu lukket og den gamle dieselmotor er udskiftet med en ny miljøvenlig el-motor på 5kw, der til fulde modsvare de oprindelige 10 HK.

Dammen er lukket og batteribanken er “pakket” i denne nu. Sejladstiden ved 3/4 knob forventes at være 4/5 timer.

Jollen blev besigtiget på Langeland og samme dag købt, efter flere af klubbens medlemmer (specielt Erling Storm,) havde påtaget sig den store opgave med genopbygningen. 

Donationer – øvrige hjælpere:
Jacob Kjærsbø, Autoservice udlån af autotrailer
Tommy Hansen udlån bil til hentning Westsystem
Maling og epoxy med stor rabat
Erik og Bent kalibrering og el Birger Hansen kom bare med et strømudtag og masser af gode råd
Søren Johansen udlån trailer opbevaring
Tom Brinkmand, sikkerheds udstyr m.m.
Henning Hansen, udlånt sin garage gl. vaskehal
Leif Solholt skibet, svejser bare aksel med 2 hjul (Når han får tid !!)

Klik HER og se en kort film om opbyg- klargøring af skibet, vist på lokal TV