Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Strib Bådeklub

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (skriftlige)

– forslag til vedtægtsændring (forslag vedhæftes)

 1. Valg af formand (Lige årstal) – på valg: Lasse Frausig – ønsker ikke genvalg
 1. Valg af kasserer (Ulige årstal)
 2. Valg af den øvrige bestyrelse (2 medlemmer på lige, og 1 medlem på ulige årstal) – på valg: Alin Andries – modtager genvalg
 3. Valg af suppleant til bestyrelsen (1 Suppleant på lige, og 1 suppleant på ulige årstal)
 4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 5. Valg af udvalg, til hvert udvalg knytter bestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem.
 6. Eventuelt.

– Valg af ekstra bestyrelsesmedlem, da kasserer trækker sig før udløb af periode

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. marts 2018 for behandling på generalforsamlingen.

Regnskab fremsendes snarest

Med venlig hilsen

Strib Bådeklubs bestyrelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *