Betingelser for LÅN af PensioGnisten

EL-båden kan bruges til korte ture i det nordlige Lillebælt. Det påhviler alle brugere, at sørge for at båden er i god stand og rengjorte efter brug og opladning er tilsluttet.

EL-BÅDLÅNER
For at kunne låne EL-båden som ansvarlig fører skal du registreres som EL-BÅDLÅNER.;
For at blive registreret skal du;. Være medlem af Strib Bådeklub (kr. 500,00 i 2018)  Være godkendt som fører af EL-båd

Du kan blive godkendt som fører af EL-båd ved at deltage i en gennemgang af bådens funktioner og sikkerhedsudstyr og derefter aflægge en prøve i praktisk sejlads der viser at du har det fornødne kendskab til bådens manøvreevne, sikkerhedsudstyr og besidder det fornødne sømandsskab til at sejle sikkert

LÅN AF EL-BÅDEN:
For at låne EL-båden skal du være registreret som EL-BÅDLÅNER
Have booket en tid på listen ophængt i klubhuset-

BETINGELSER FOR LÅN
Som bådlåner er du ansvarlig for sikkerhed om bord, for skader på båd, motor, udstyr og grej.
VIGTIGT ! Dækker din egen ansvarsforsikring ikke de skader du eventuelt måtte påføre det lånte, skal du være villig til at betale kr. 2.000,00. (Klubbens selvrisiko) Alle skader skal meddeles bådformanden, STRAKS.

Inden sejlads skal du;
Kende den opdaterede vejrudsigt.
Notere navne på eventuelle gæster i EL-bådens logbog i klubhuset
Tjekke båd og grej, nødudrustning og motor som det fremgår af instruksen om bord, samt gæsternes personlige redningsveste.

Efter sejlads skal du sikre at;
Båden er klargjort til næste bruger (Strømkabel isat)
Båden ligger sikkert på pladsen med fortøjninger og fendere korrekt påsat.
Notere i logbogen i klubhuset hvornår i var i havn
Rapportere eventuelle mangler til EL-bådsmændene under:

EL-bådsmændene
Per            24 40 81 58
Marijan   30 49 82 91
Helge       74 78 93 79